0 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1992 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 1.79 1.81 91 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 6.87 6.06 178 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 7.35 8.54 182 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 5.60 91 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day