• Uppsala

  Uppsala län

  År Ämnen
  2019 Cd in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2020 Cd in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2017 Cd in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2018 Cd in PM10, PM10, PM2.5, SO2