• Uppsala

  Uppsala län

  År Ämnen
  2019 C6H6, Cd in PM10, Ni in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2020 C6H6, Cd in PM10, Ni in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2017 C6H6, Cd in PM10, Ni in PM10, PM10, PM2.5, SO2
  2018 C6H6, Cd in PM10, Ni in PM10, PM10, PM2.5, SO2