• Älvkarleby

    Uppsala län

    År Ämnen
    2019 C6H6, Ni in PM10, PM10, Pb in PM10