• Älvkarleby

    Uppsala län

    År Ämnen
    2019 C6H6, Cd in PM10, NO2, Ni in PM10, SO2