• Älvkarleby

    Uppsala län

    År Ämnen
    2019 NO2, Ni in PM10, PM10, SO2