• Håbo

    Uppsala län

    År Ämnen
    2017 Ni in PM10, Pb in PM10, SO2
    2019 Ni in PM10, Pb in PM10, SO2