• Håbo

    Uppsala län

    År Ämnen
    2018 NO2, PM10, Pb in PM10, SO2
    2017 NO2, PM10, Pb in PM10, SO2
    2019 NO2, PM10, Pb in PM10, SO2