• Håbo

    Uppsala län

    År Ämnen
    2018 BaP in PM10, C6H6, PM10, SO2
    2017 BaP in PM10, C6H6, PM10, SO2
    2019 BaP in PM10, C6H6, PM10, SO2