• Håbo

    Uppsala län

    År Ämnen
    2018 C6H6, Cd in PM10, PM10, SO2
    2017 C6H6, Cd in PM10, PM10, SO2
    2019 C6H6, Cd in PM10, PM10, SO2