• Sandviken

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2018 Cd in PM10, PM10, SO2
    2017 Cd in PM10, PM10, SO2
    2019 Cd in PM10, PM10, SO2