• Hofors

    Gävleborgs län

    År Ämnen
    2019 BaP in PM10, C6H6
    2017 BaP in PM10, C6H6
    2018 BaP in PM10, C6H6