• 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Söderköping 58.355 16.760 Annan 0.081 0.460 1.300 11.000 4.300 24.000 6.600 52.000
  Östergötlands län Söderköping 58.366 16.253 Annan 0.120 0.320 1.400 5.700 3.200 12.000 3.700 46.000
  Östergötlands län Söderköping 58.403 16.416 Annan 0.050 0.280 1.300 5.700 3.000 17.000 5.100 35.000
  Östergötlands län Söderköping 58.405 16.199 Annan 0.150 0.380 2.400 4.900 1.400 17.000 5.200 53.000
  Östergötlands län Söderköping 58.449 16.244 Annan 0.100 0.360 1.700 4.700 1.900 17.000 7.200 40.000
  Östergötlands län Ydre 57.728 15.315 Annan 0.110 0.290 1.500 6.300 1.700 14.000 3.800 37.000
  Östergötlands län Ydre 57.818 15.230 Annan 0.090 0.300 0.510 2.600 0.850 11.000 2.100 25.000
  Östergötlands län Ydre 57.821 15.482 Annan 0.130 0.440 1.100 4.600 0.650 16.000 4.400 49.000
  Östergötlands län Ydre 57.865 15.054 Annan 0.140 0.290 1.500 4.600 1.000 14.000 4.300 40.000
  Östergötlands län Ydre 57.950 15.023 Annan 0.170 0.290 1.400 7.500 2.100 22.000 4.800 39.000
  Östergötlands län Ydre 57.954 15.236 Annan 0.110 0.270 1.300 5.700 1.400 13.000 4.500 44.000