0 / 1

Art

 • 2000

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Kronobergs län Alvesta 56.698 14.589 Väggmossa 0.171 0.194 0.450 4.150 190.000 0.800 5.330 1.350 40.300 0.019
  Kronobergs län Ljungby 56.710 13.429 Väggmossa 0.227 0.184 0.630 5.450 305.000 2.360 7.670 2.500 38.300 0.060
  Kronobergs län Ljungby 56.996 13.852 Väggmossa 0.196 0.184 0.580 4.540 216.000 1.090 6.200 1.560 34.600 0.019
  Kronobergs län Uppvidinge 56.956 15.304 Väggmossa 0.340 0.252 0.910 4.910 347.000 1.980 9.900 2.350 57.900 0.073
  Kronobergs län Uppvidinge 56.966 15.662 Väggmossa 0.177 0.194 0.400 4.350 147.000 0.820 4.030 1.010 29.800 0.026
  Kronobergs län Uppvidinge 57.055 15.326 Väggmossa 0.158 0.137 0.430 4.520 218.000 0.980 4.630 1.140 25.500 0.006
  Kronobergs län Växjö 56.835 14.919 Väggmossa 0.196 0.113 0.480 4.080 200.000 0.790 5.400 1.240 50.400 0.016
  Kronobergs län Älmhult 56.456 13.792 Väggmossa 0.263 0.250 0.790 5.630 301.000 1.440 7.000 2.280 59.600 0.016
  Kronobergs län Älmhult 56.537 13.840 Väggmossa 0.159 0.238 0.340 4.190 144.000 1.280 4.370 1.290 52.700 0.014