• 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Kronobergs län Alvesta 57.089 14.405 Väggmossa 0.080 0.390 1.100 6.600 265.000 1.300 22.400 2.900 44.500
  Kronobergs län Ljungby 56.677 13.691 Väggmossa 0.300 0.700 1.600 8.400 753.000 2.400 43.800 5.100 53.000
  Kronobergs län Ljungby 56.723 13.928 Väggmossa 0.330 0.670 1.500 7.500 605.000 2.100 35.300 3.500 42.000
  Kronobergs län Ljungby 56.807 13.515 Väggmossa 0.390 0.810 2.400 9.300 858.000 2.500 58.100 5.500 53.000
  Kronobergs län Ljungby 56.860 14.004 Väggmossa 0.140 0.620 1.500 10.900 224.000 2.100 22.400 2.100 61.300
  Kronobergs län Ljungby 56.862 14.002 Väggmossa 0.310 0.660 2.100 8.300 1500.000 2.200 36.000 4.600 55.000
  Kronobergs län Markaryd 56.493 13.534 Väggmossa 0.100 0.530 1.000 8.900 235.000 1.500 22.400 3.000 46.200
  Kronobergs län Tingsryd 56.647 15.236 Väggmossa 0.300 0.640 1.500 8.000 440.000 2.200 50.700 7.100 56.300
  Kronobergs län Uppvidinge 57.052 15.477 Väggmossa 0.170 0.550 0.500 7.600 192.000 1.900 30.100 4.600 50.600
  Kronobergs län Uppvidinge 57.096 15.229 Väggmossa 0.240 0.560 1.000 8.300 226.000 1.800 24.900 4.200 44.500
  Kronobergs län Växjö 56.735 14.748 Väggmossa 0.360 0.620 2.200 8.900 560.000 2.100 51.600 5.100 200.000
  Kronobergs län Växjö 56.869 14.823 Väggmossa 0.140 0.530 1.200 9.400 285.000 2.600 26.100 6.200 49.600
  Kronobergs län Växjö 56.917 14.989 Väggmossa 0.360 0.640 1.300 6.800 375.000 2.600 31.600 5.300 59.800
  Kronobergs län Växjö 57.004 14.902 Väggmossa 0.140 0.460 0.900 5.100 219.000 1.500 23.600 2.800 43.700
  Kronobergs län Växjö 57.184 14.735 Väggmossa 0.080 0.490 1.000 6.800 241.000 1.500 20.600 2.800 49.600
  Kronobergs län Älmhult 56.505 14.345 Väggmossa 0.190 0.600 1.500 8.200 700.000 1.900 31.300 3.500 56.300
  Kronobergs län Älmhult 56.639 14.259 Husmossa 0.180 0.540 0.800 9.600 263.000 1.700 21.700 2.000 59.800