• 1975

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Kronobergs län Alvesta 56.865 14.413 Husmossa 0.230 0.880 1.500 8.200 2.800 53.700 6.100 63.200
  Kronobergs län Lessebo 56.692 15.399 Husmossa 0.170 0.620 1.700 6.900 2.200 54.000 2.000 71.500
  Kronobergs län Lessebo 56.736 15.153 Husmossa 0.390 0.940 2.200 8.900 1.700 47.900 7.000 84.000
  Kronobergs län Lessebo 56.827 15.479 Väggmossa 0.400 1.030 2.200 6.800 3.900 66.000 6.300 90.000
  Kronobergs län Ljungby 56.676 13.768 Väggmossa 0.200 0.820 1.100 7.100 2.800 58.500 3.800 64.000
  Kronobergs län Ljungby 56.771 14.090 Husmossa 0.160 0.940 1.200 7.000 2.500 39.000 2.600 86.000
  Kronobergs län Ljungby 56.853 13.594 Husmossa 0.320 0.940 1.600 8.100 3.500 51.400 3.800 89.000
  Kronobergs län Markaryd 56.581 13.447 Husmossa 0.340 0.880 2.700 11.300 5.500 112.000 12.000 75.400
  Kronobergs län Tingsryd 56.509 14.751 Husmossa 0.210 0.660 2.300 8.500 3.500 69.200 5.900 69.400
  Kronobergs län Tingsryd 56.557 15.319 Väggmossa 0.280 0.780 1.100 8.100 0.200 64.000 4.300 70.000
  Kronobergs län Uppvidinge 56.962 15.560 Husmossa 0.160 0.650 2.000 6.500 2.300 38.200 3.500 76.000
  Kronobergs län Uppvidinge 57.097 15.642 Husmossa 0.180 0.620 2.200 5.700 3.200 37.700 3.300 62.000
  Kronobergs län Uppvidinge 57.141 15.394 Väggmossa 0.280 0.740 1.100 6.900 2.500 40.800 4.200 34.000
  Kronobergs län Växjö 56.780 14.907 Husmossa 0.100 0.710 1.700 8.200 2.700 90.100 4.500 68.800
  Kronobergs län Växjö 56.958 14.738 Husmossa 0.380 0.850 2.400 8.100 2.400 69.100 5.800 85.000
  Kronobergs län Växjö 57.050 15.065 Husmossa 0.310 0.720 2.500 6.400 0.800 44.900 5.200 59.600
  Kronobergs län Växjö 57.182 14.732 Husmossa 0.230 0.740 1.000 6.500 2.500 45.900 4.300 83.000
  Kronobergs län Älmhult 56.499 13.939 Husmossa 0.310 0.840 2.500 9.500 4.200 65.700 14.600 65.000
  Kronobergs län Älmhult 56.594 14.260 Husmossa 0.230 0.840 1.900 6.800 4.100 69.500 5.800 70.000