• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Östergötlands län Finspång 58.771 15.658 Väggmossa 0.150 0.320 0.920 7.280 190.000 1.150 10.700 1.480 41.000