• 1975

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.860 15.554 Husmossa 0.190 0.840 1.700 6.800 3.100 37.000 3.400 58.000
  Östergötlands län Kinda 57.950 15.891 Husmossa 0.350 0.840 2.300 8.900 3.800 38.900 9.600 70.400
  Östergötlands län Kinda 58.085 15.553 Husmossa 0.590 0.810 3.900 12.800 4.700 80.700 7.800 84.900
  Östergötlands län Söderköping 58.354 16.148 Husmossa 0.280 0.630 2.600 8.900 3.300 39.600 4.900 88.000
 • 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.873 15.662 Husmossa 0.380 0.370 1.980 8.680 705.000 1.600 21.800 3.310 54.300
  Östergötlands län Kinda 57.917 15.493 Husmossa 0.230 0.260 1.560 5.120 436.000 1.720 6.190 2.540 35.000
  Östergötlands län Kinda 57.918 15.915 Husmossa 0.260 0.210 1.790 6.770 1000.000 2.940 19.700 3.530 29.200
  Östergötlands län Kinda 58.097 15.661 Husmossa 0.320 0.330 1.090 6.320 310.000 2.480 32.900 6.910 46.700 0.080
  Östergötlands län Kinda 58.187 15.746 Husmossa 0.240 0.380 1.640 6.070 565.000 2.370 20.500 4.250 46.900
  Östergötlands län Söderköping 58.274 16.683 Husmossa 0.400 0.340 2.200 8.990 703.000 2.360 27.100 4.600 53.200