• 1975

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.860 15.554 Husmossa 0.190 0.840 1.700 6.800 3.100 37.000 3.400 58.000
  Östergötlands län Kinda 57.950 15.891 Husmossa 0.350 0.840 2.300 8.900 3.800 38.900 9.600 70.400
  Östergötlands län Kinda 58.085 15.553 Husmossa 0.590 0.810 3.900 12.800 4.700 80.700 7.800 84.900
  Östergötlands län Motala 58.802 15.288 Husmossa 0.310 0.700 2.600 8.600 3.300 65.300 5.000 65.000
  Östergötlands län Norrköping 58.534 15.979 Väggmossa 0.370 0.560 0.800 7.400 4.000 31.800 8.300 69.000
  Östergötlands län Norrköping 58.576 16.580 Husmossa 0.240 0.550 2.900 6.200 3.700 39.600 4.900 64.400
  Östergötlands län Norrköping 58.579 15.721 Husmossa 0.180 0.680 4.900 10.500 4.400 45.500 4.600 82.000
  Östergötlands län Norrköping 58.622 16.323 Husmossa 0.650 0.890 4.200 14.600 6.500 28.500 10.700 99.500
  Östergötlands län Norrköping 58.803 16.153 Husmossa 0.200 0.570 2.100 10.600 4.900 36.700 9.300 100.000
 • 1990

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.819 15.913 Annan 0.100 (b) 0.530 0.260 4.000 1.700 15.000 4.300 33.000
  Östergötlands län Kinda 57.867 15.669 Annan 0.190 0.480 0.570 4.700 1.700 17.000 3.000 36.000
  Östergötlands län Kinda 57.912 15.911 Husmossa 0.170 0.700 3.580 256.850 1.040 8.230 1.860 30.940
  Östergötlands län Kinda 57.952 15.481 Annan 0.100 (b) 0.530 1.400 3.100 2.000 15.000 2.700 60.000
  Östergötlands län Kinda 57.954 15.736 Husmossa 0.260 1.180 4.860 341.680 1.710 15.750 2.760 42.040
  Östergötlands län Kinda 57.955 15.819 Annan 0.100 (b) 0.490 0.950 6.000 4.100 9.100 3.900 41.000
  Östergötlands län Kinda 58.002 15.675 Annan 0.100 (b) 0.540 0.760 6.500 3.400 17.000 4.200 49.000
  Östergötlands län Kinda 58.003 15.991 Annan 0.100 (b) 0.230 0.780 5.600 2.100 15.000 4.200 33.000
  Östergötlands län Kinda 58.009 15.990 Husmossa 0.210 0.960 5.120 517.070 1.230 9.660 2.650 41.400
  Östergötlands län Kinda 58.041 15.565 Annan 0.100 (b) 0.450 1.300 5.600 2.400 16.000 3.600 29.000
  Östergötlands län Kinda 58.043 15.390 Husmossa 0.260 0.920 5.600 310.210 1.260 8.340 1.870 40.370
  Östergötlands län Kinda 58.087 15.988 Annan 0.100 0.390 0.580 3.000 1.400 13.000 3.600 48.000
  Östergötlands län Kinda 58.088 15.746 Annan 0.100 (b) 0.280 0.590 4.500 1.900 12.000 3.400 25.000
  Östergötlands län Kinda 58.132 15.900 Annan 0.100 (b) 0.350 0.770 3.700 1.800 10.000 3.100 29.000
  Östergötlands län Kinda 58.182 15.742 Väggmossa 0.320 1.580 5.610 895.310 1.730 10.600 4.500 50.320
  Östergötlands län Motala 58.348 14.644 Väggmossa 0.220 1.200 4.030 387.900 1.300 12.970 2.680 46.620
  Östergötlands län Motala 58.477 15.301 Annan 0.100 0.450 0.390 6.100 2.100 20.000 5.900 29.000
  Östergötlands län Motala 58.511 15.272 Annan 0.290 0.440 2.000 9.300 3.200 27.000 6.200 34.000
  Östergötlands län Motala 58.527 15.019 Annan 0.560 0.520 1.100 6.800 4.700 16.000 3.400 32.000
  Östergötlands län Motala 58.637 15.218 Annan 0.100 0.400 0.490 6.700 2.000 21.000 1.200 41.000
  Östergötlands län Motala 58.649 14.997 Annan 0.100 0.480 0.490 6.400 2.700 20.000 10.000 40.000
  Östergötlands län Motala 58.760 15.228 Annan 0.190 0.450 1.000 7.000 1.500 21.000 3.900 37.000
  Östergötlands län Norrköping 58.451 15.990 Annan 0.290 0.500 0.380 5.900 3.000 11.000 3.300 29.000
  Östergötlands län Norrköping 58.487 16.529 Annan 0.100 0.250 0.490 4.400 4.700 7.800 2.200 32.000
  Östergötlands län Norrköping 58.492 16.784 Annan 0.090 0.720 1.300 3.800 2.200 6.800 2.600 31.000
  Östergötlands län Norrköping 58.500 16.685 Husmossa 0.200 1.200 5.700 357.940 1.640 10.840 2.710 67.550
  Östergötlands län Norrköping 58.535 16.514 Husmossa 0.170 1.200 3.970 374.120 1.620 9.920 2.240 37.910
  Östergötlands län Norrköping 58.537 15.912 Annan 0.090 0.290 0.250 4.600 2.500 20.000 2.500 32.000
  Östergötlands län Norrköping 58.537 16.078 Husmossa 0.350 2.210 9.760 810.170 2.440 18.170 4.020 48.600
  Östergötlands län Norrköping 58.540 16.162 Annan 0.100 0.430 0.570 3.900 2.200 22.000 4.400 31.000
  Östergötlands län Norrköping 58.540 16.343 Annan 0.100 0.490 0.190 4.400 2.600 21.000 3.600 37.000
  Östergötlands län Norrköping 58.545 16.011 Annan 0.270 0.370 0.450 8.900 2.400 19.000 4.800 46.000
  Östergötlands län Norrköping 58.584 16.517 Annan 0.100 0.260 4.300 4.800 2.900 13.000 2.500 25.000
  Östergötlands län Norrköping 58.592 16.438 Annan 0.190 0.600 0.330 4.200 2.800 19.000 2.600 21.000
  Östergötlands län Norrköping 58.674 16.510 Annan 0.100 0.160 1.100 6.800 1.800 21.000 1.600 35.000
  Östergötlands län Norrköping 58.675 16.250 Annan 0.190 0.230 0.390 6.200 1.800 21.000 2.200 44.000
  Östergötlands län Norrköping 58.675 16.422 Annan 0.190 0.200 0.570 4.300 1.800 13.000 2.300 35.000
  Östergötlands län Norrköping 58.717 16.080 Annan 0.200 0.720 0.470 5.400 5.500 20.000 3.900 54.000
  Östergötlands län Norrköping 58.723 16.252 Husmossa 0.240 1.740 5.340 288.720 1.610 7.420 1.560 36.240