• 1990

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Östergötlands län Kinda 57.819 15.913 Annan 0.100 (b) 0.530 0.260 4.000 1.700 15.000 4.300 33.000
  Östergötlands län Kinda 57.867 15.669 Annan 0.190 0.480 0.570 4.700 1.700 17.000 3.000 36.000
  Östergötlands län Kinda 57.912 15.911 Husmossa 0.170 0.700 3.580 256.850 1.040 8.230 1.860 30.940
  Östergötlands län Kinda 57.952 15.481 Annan 0.100 (b) 0.530 1.400 3.100 2.000 15.000 2.700 60.000
  Östergötlands län Kinda 57.954 15.736 Husmossa 0.260 1.180 4.860 341.680 1.710 15.750 2.760 42.040
  Östergötlands län Kinda 57.955 15.819 Annan 0.100 (b) 0.490 0.950 6.000 4.100 9.100 3.900 41.000
  Östergötlands län Kinda 58.002 15.675 Annan 0.100 (b) 0.540 0.760 6.500 3.400 17.000 4.200 49.000
  Östergötlands län Kinda 58.003 15.991 Annan 0.100 (b) 0.230 0.780 5.600 2.100 15.000 4.200 33.000
  Östergötlands län Kinda 58.009 15.990 Husmossa 0.210 0.960 5.120 517.070 1.230 9.660 2.650 41.400
  Östergötlands län Kinda 58.041 15.565 Annan 0.100 (b) 0.450 1.300 5.600 2.400 16.000 3.600 29.000
  Östergötlands län Kinda 58.043 15.390 Husmossa 0.260 0.920 5.600 310.210 1.260 8.340 1.870 40.370
  Östergötlands län Kinda 58.087 15.988 Annan 0.100 0.390 0.580 3.000 1.400 13.000 3.600 48.000
  Östergötlands län Kinda 58.088 15.746 Annan 0.100 (b) 0.280 0.590 4.500 1.900 12.000 3.400 25.000
  Östergötlands län Kinda 58.132 15.900 Annan 0.100 (b) 0.350 0.770 3.700 1.800 10.000 3.100 29.000
  Östergötlands län Kinda 58.182 15.742 Väggmossa 0.320 1.580 5.610 895.310 1.730 10.600 4.500 50.320
  Östergötlands län Linköping 58.103 15.490 Annan 0.100 0.390 0.360 6.400 2.400 6.300 3.000 33.000
  Östergötlands län Linköping 58.221 15.475 Annan 0.100 0.580 0.360 7.200 3.500 12.000 2.600 49.000
  Östergötlands län Linköping 58.230 15.778 Annan 0.100 0.420 0.490 7.300 3.200 16.000 2.700 32.000
  Östergötlands län Linköping 58.271 15.660 Annan 0.100 0.450 0.270 2.200 3.400 11.000 3.200 33.000
  Östergötlands län Linköping 58.314 15.575 Annan 0.100 0.390 0.500 7.700 3.400 11.000 2.400 31.000
  Östergötlands län Linköping 58.316 15.664 Husmossa 0.280 0.980 8.180 352.320 1.350 11.650 2.080 35.230
  Östergötlands län Linköping 58.355 15.759 Annan 0.100 0.500 0.390 6.800 1.800 19.000 6.000 41.000
  Östergötlands län Linköping 58.361 15.489 Annan 0.290 1.220 0.820 8.600 5.000 14.000 1.700 47.000
  Östergötlands län Linköping 58.377 16.022 Annan 0.190 0.440 0.560 5.100 3.500 19.000 5.600 35.000
  Östergötlands län Linköping 58.403 15.949 Annan 0.100 0.530 0.790 5.800 2.400 11.000 2.500 31.000
  Östergötlands län Linköping 58.405 15.321 Väggmossa 0.220 1.040 3.280 352.400 1.030 7.030 1.860 36.630
  Östergötlands län Linköping 58.456 15.817 Annan 0.100 (b) 0.320 0.560 4.500 3.400 9.500 4.500 27.000
  Östergötlands län Linköping 58.459 15.661 Annan 0.100 0.580 0.880 5.600 3.000 9.800 2.200 40.000
  Östergötlands län Linköping 58.498 15.488 Annan 0.190 0.480 0.580 6.900 3.200 21.000 5.900 33.000
  Östergötlands län Linköping 58.544 15.735 Annan 0.100 0.440 0.580 5.300 2.100 21.000 21.000 31.000
  Östergötlands län Linköping 58.584 15.582 Annan 0.190 0.540 1.100 4.800 1.900 24.000 2.800 37.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.178 16.249 Annan 0.100 0.550 0.190 4.800 1.700 20.000 4.700 34.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.185 16.167 Husmossa 0.310 1.990 6.230 302.410 2.250 17.390 2.810 61.360
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.222 16.409 Husmossa 0.220 1.190 5.960 383.490 1.430 12.010 2.450 43.810
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.229 16.003 Annan 0.190 0.430 0.470 5.000 2.100 22.000 2.200 41.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.276 16.241 Annan 0.100 0.520 0.390 4.300 1.200 23.000 4.000 49.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.313 16.148 Annan 0.100 0.610 0.960 6.500 1.900 25.000 6.900 35.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.314 15.902 Annan 0.100 0.400 0.190 3.600 1.600 19.000 4.200 33.000
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.316 16.090 Husmossa 0.280 1.310 6.420 416.880 1.830 16.160 3.180 64.540