• 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.873 15.662 Husmossa 0.380 0.370 1.980 8.680 705.000 1.600 21.800 3.310 54.300
  Östergötlands län Kinda 57.917 15.493 Husmossa 0.230 0.260 1.560 5.120 436.000 1.720 6.190 2.540 35.000
  Östergötlands län Kinda 57.918 15.915 Husmossa 0.260 0.210 1.790 6.770 1000.000 2.940 19.700 3.530 29.200
  Östergötlands län Kinda 58.097 15.661 Husmossa 0.320 0.330 1.090 6.320 310.000 2.480 32.900 6.910 46.700 0.080
  Östergötlands län Kinda 58.187 15.746 Husmossa 0.240 0.380 1.640 6.070 565.000 2.370 20.500 4.250 46.900
  Östergötlands län Linköping 58.232 15.575 Husmossa 0.280 0.340 2.170 8.630 653.000 2.860 11.900 3.110 44.500
  Östergötlands län Linköping 58.276 15.405 Husmossa 0.320 0.360 1.970 8.780 580.000 2.520 22.900 3.940 54.700
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.097 16.085 Husmossa 0.420 0.390 2.430 7.940 811.000 3.390 25.200 5.980 52.700
  Östergötlands län Åtvidaberg 58.187 16.171 Husmossa 0.240 0.300 1.980 5.820 441.000 2.860 25.800 4.350 55.100