• 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
    Östergötlands län Motala 58.348 14.644 Väggmossa 0.220 1.200 4.030 387.900 1.300 12.970 2.680 46.620