• 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.860 15.975 Väggmossa 0.230 0.420 0.600 6.000 170.000 1.400 23.900 3.800 51.400
  Östergötlands län Kinda 57.950 15.469 Väggmossa 0.330 0.340 0.800 5.300 280.000 1.300 19.900 2.600 41.600
  Östergötlands län Kinda 58.086 15.556 Husmossa 0.160 0.430 1.300 5.900 398.000 1.600 16.100 4.400 48.000
  Östergötlands län Söderköping 58.352 16.575 Väggmossa 0.110 0.530 1.000 8.700 270.000 2.200 20.600 3.200 65.600
  Östergötlands län Söderköping 58.398 16.320 Väggmossa 0.270 0.620 1.400 10.900 590.000 2.800 29.300 6.700 74.000
  Östergötlands län Söderköping 58.444 16.064 Väggmossa 0.160 0.470 1.400 8.900 410.000 2.500 25.500 4.900 54.600
  Östergötlands län Ödeshög 58.215 14.786 Husmossa 0.320 0.940 1.600 10.600 463.000 3.100 21.500 4.300 55.400
 • 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Östergötlands län Kinda 57.819 15.913 Annan 0.210 0.340 0.910 6.000 1.300 17.000 4.600 66.000
  Östergötlands län Kinda 57.867 15.669 Annan 0.340 0.300 1.200 5.900 0.620 11.000 3.300 48.000
  Östergötlands län Kinda 57.873 15.662 Husmossa 0.380 0.370 1.980 8.680 705.000 1.600 21.800 3.310 54.300
  Östergötlands län Kinda 57.917 15.493 Husmossa 0.230 0.260 1.560 5.120 436.000 1.720 6.190 2.540 35.000
  Östergötlands län Kinda 57.918 15.915 Husmossa 0.260 0.210 1.790 6.770 1000.000 2.940 19.700 3.530 29.200
  Östergötlands län Kinda 57.952 15.481 Annan 0.100 0.270 1.300 5.800 9.500 16.000 3.700 39.000
  Östergötlands län Kinda 57.955 15.819 Annan 0.120 0.480 0.930 5.700 0.800 13.000 3.100 47.000
  Östergötlands län Kinda 58.002 15.675 Annan 0.090 0.300 1.000 4.800 0.940 11.000 3.000 33.000
  Östergötlands län Kinda 58.003 15.991 Annan 0.110 0.310 1.100 6.000 1.400 16.000 5.700 42.000
  Östergötlands län Kinda 58.041 15.565 Annan 0.140 0.340 1.300 4.200 1.300 18.000 3.900 41.000
  Östergötlands län Kinda 58.087 15.988 Annan 0.110 0.350 1.000 6.800 2.500 14.000 1.000 96.000
  Östergötlands län Kinda 58.088 15.746 Annan 0.170 0.290 1.400 4.500 1.500 16.000 4.700 36.000
  Östergötlands län Kinda 58.097 15.661 Husmossa 0.320 0.330 1.090 6.320 310.000 2.480 32.900 6.910 46.700 0.080
  Östergötlands län Kinda 58.132 15.900 Annan 0.110 0.300 1.300 6.100 1.800 19.000 5.500 44.000
  Östergötlands län Kinda 58.187 15.746 Husmossa 0.240 0.380 1.640 6.070 565.000 2.370 20.500 4.250 46.900
  Östergötlands län Söderköping 58.274 16.683 Husmossa 0.400 0.340 2.200 8.990 703.000 2.360 27.100 4.600 53.200
  Östergötlands län Söderköping 58.355 16.760 Annan 0.081 0.460 1.300 11.000 4.300 24.000 6.600 52.000
  Östergötlands län Söderköping 58.366 16.253 Annan 0.120 0.320 1.400 5.700 3.200 12.000 3.700 46.000
  Östergötlands län Söderköping 58.403 16.416 Annan 0.050 0.280 1.300 5.700 3.000 17.000 5.100 35.000
  Östergötlands län Söderköping 58.405 16.199 Annan 0.150 0.380 2.400 4.900 1.400 17.000 5.200 53.000
  Östergötlands län Söderköping 58.449 16.244 Annan 0.100 0.360 1.700 4.700 1.900 17.000 7.200 40.000
  Östergötlands län Söderköping 58.455 16.430 Väggmossa 0.150 0.380 1.250 8.170 320.000 1.850 13.600 3.590 45.700 0.140
  Östergötlands län Ödeshög 58.094 14.813 Husmossa 0.270 0.310 1.780 6.180 473.000 2.000 9.210 2.580 70.100
  Östergötlands län Ödeshög 58.111 14.762 Annan 0.150 0.580 2.500 8.300 3.200 21.000 4.400 51.000
  Östergötlands län Ödeshög 58.137 14.642 Husmossa 0.270 0.300 1.950 6.470 436.000 1.610 12.000 3.150 46.000
  Östergötlands län Ödeshög 58.236 14.746 Annan 0.170 0.310 2.900 9.000 4.600 16.000 4.500 42.000