0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105
 • 2015

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.477 17.234 Väggmossa 0.090 0.110 0.580 4.700 230.000 0.580 1.100 0.770 41.000 0.049 0.160 280.000 0.220 190.000
  Uppsala län Enköping 59.748 17.068 Väggmossa 0.160 0.140 0.990 3.600 470.000 1.000 1.800 1.400 36.000 0.041 0.360 200.000 0.170 440.000
  Uppsala län Heby 59.873 17.073 Väggmossa 0.084 0.130 0.350 4.400 140.000 0.400 1.200 0.510 47.000 0.039 0.086 390.000 0.230 130.000
  Uppsala län Heby 60.061 17.170 Väggmossa 0.077 0.100 0.440 4.100 150.000 0.380 1.400 0.510 34.000 0.035 0.080 460.000 0.190 150.000
  Uppsala län Heby 60.100 16.830 Väggmossa 0.070 0.170 0.570 3.600 150.000 0.540 1.400 0.510 46.000 0.045 0.120 530.000 0.360 170.000
  Uppsala län Håbo 59.654 17.419 Väggmossa 0.100 0.170 0.640 4.900 310.000 0.620 1.300 0.920 42.000 0.051 0.180 560.000 0.240 290.000
  Uppsala län Knivsta 59.695 17.688 Väggmossa 0.100 0.085 0.420 3.800 190.000 0.390 1.100 0.580 36.000 0.033 0.100 470.000 0.160 170.000
  Uppsala län Tierp 60.321 17.905 Väggmossa 0.200 0.340 0.730 5.400 420.000 0.610 2.900 1.100 37.000 0.060 0.180 120.000 0.270 340.000
  Uppsala län Tierp 60.374 17.273 Väggmossa 0.100 0.110 3.100 4.400 220.000 1.900 1.300 2.200 34.000 0.084 1.700 430.000 2.400 160.000
  Uppsala län Uppsala 59.864 18.322 Väggmossa 0.087 0.100 0.340 4.100 170.000 0.510 1.500 0.620 43.000 0.061 0.100 69.000 0.130 130.000
  Uppsala län Uppsala 59.891 17.824 Väggmossa 0.063 0.077 0.370 5.300 160.000 0.630 0.860 0.450 26.000 0.035 0.180 330.000 0.140 130.000
  Uppsala län Uppsala 59.912 18.147 Väggmossa 0.072 0.100 0.290 3.400 140.000 0.380 0.990 0.470 30.000 0.074 0.110 380.000 0.150 130.000
  Uppsala län Uppsala 59.960 17.971 Väggmossa 0.074 0.130 0.400 5.000 180.000 0.530 1.100 0.540 32.000 0.048 0.170 280.000 0.140 130.000
  Uppsala län Uppsala 60.008 17.795 Väggmossa 0.080 0.140 0.410 3.200 170.000 0.430 1.600 0.590 31.000 0.033 0.120 260.000 0.180 150.000
  Uppsala län Älvkarleby 60.551 17.464 Väggmossa 0.042 0.100 0.450 4.700 99.000 0.360 0.810 0.300 31.000 0.026 0.072 340.000 0.270 86.000
  Uppsala län Östhammar 60.159 17.912 Väggmossa 0.066 0.094 0.340 2.900 160.000 0.470 0.800 0.420 28.000 0.030 0.100 320.000 0.130 130.000
  Uppsala län Östhammar 60.225 18.259 Väggmossa 0.087 0.220 0.340 3.600 170.000 0.480 1.400 0.610 37.000 0.064 0.130 460.000 0.200 160.000
  Uppsala län Östhammar 60.255 18.569 Väggmossa 0.065 0.110 0.230 2.900 100.000 0.350 0.980 0.350 28.000 0.032 0.200 300.000 0.093 83.000