0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105
 • 2010

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.476 17.233 Väggmossa 0.050 (b) 0.162 0.456 6.366 141.364 0.930 3.288 1.073 70.882 0.086 0.195 419.078 0.250 160.413
  Uppsala län Enköping 59.747 17.066 Väggmossa 0.050 (b) 0.145 0.536 3.218 185.477 1.033 2.005 1.002 39.502 0.044 0.192 200.516 0.141 224.578
  Uppsala län Heby 59.892 16.849 Väggmossa 0.050 (b) 0.146 0.441 3.228 147.379 0.650 2.206 0.671 30.980 0.024 0.156 480.235 0.208 206.531 0.030 0.087 0.041
  Uppsala län Heby 59.980 17.043 Väggmossa 0.050 (b) 0.118 0.596 3.208 222.573 0.786 2.206 0.906 34.890 0.048 0.153 563.449 0.189 261.673 0.015 (b) 0.093 0.053
  Uppsala län Heby 60.060 17.168 Väggmossa 0.050 (b) 0.113 0.215 3.008 97.350 0.594 1.624 0.635 29.476 0.030 0.087 308.794 0.162 87.625
  Uppsala län Heby 60.078 16.822 Väggmossa 0.050 (b) 0.151 0.217 2.366 114.294 0.667 3.359 0.678 27.972 0.035 0.100 368.949 0.186 101.260 0.015 (b) 0.097 0.050
  Uppsala län Heby 60.080 17.202 Väggmossa 0.050 (b) 0.119 0.542 3.559 217.560 0.718 2.015 0.811 32.784 0.041 0.193 223.575 0.203 251.647 0.015 (b) 0.088 0.088
  Uppsala län Heby 60.153 16.812 Väggmossa 0.050 (b) 0.131 0.404 3.930 100.258 0.613 1.063 0.420 34.489 0.041 0.075 486.251 0.243 136.351
  Uppsala län Heby 60.172 17.006 Väggmossa 0.050 (b) 0.095 0.534 3.389 158.407 0.738 1.845 0.681 33.887 0.047 0.098 479.233 0.260 210.542 0.015 (b) 0.123 0.099
  Uppsala län Heby 60.178 17.248 Väggmossa 0.050 (b) 0.096 0.473 3.649 157.405 0.850 1.724 0.811 26.669 0.051 0.167 145.374 0.245 278.717
  Uppsala län Heby 60.239 17.344 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.279 3.930 166.428 0.652 1.925 0.661 28.473 0.043 0.137 262.676 0.269 145.374 0.015 (b) 0.066 0.067
  Uppsala län Heby 60.256 17.016 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.769 3.078 201.518 1.123 2.216 0.994 29.476 0.045 0.172 432.112 0.385 346.892 0.015 (b) 0.091 0.085
  Uppsala län Håbo 59.653 17.417 Väggmossa 0.050 (b) 0.176 0.376 4.161 195.503 0.786 1.965 0.937 41.407 0.047 0.160 461.186 0.216 229.591
  Uppsala län Tierp 60.303 17.558 Väggmossa 0.050 (b) 0.094 0.293 4.411 125.322 0.645 2.035 0.788 35.391 0.050 0.112 172.444 0.256 122.315
  Uppsala län Tierp 60.373 17.272 Väggmossa 0.040 (b) 0.155 2.426 5.765 155.400 2.777 1.795 2.186 40.504 0.039 2.025 283.730 3.108 125.322
  Uppsala län Tierp 60.450 17.827 Väggmossa 0.040 (b) 0.175 0.432 5.534 169.436 0.590 2.236 0.664 42.810 0.085 0.107 198.511 0.178 145.374
  Uppsala län Uppsala 59.912 18.145 Väggmossa 0.045 (b) 0.128 0.342 4.301 151.389 0.790 2.176 1.033 32.684 0.049 0.121 330.851 0.144 142.366
  Uppsala län Uppsala 59.959 17.969 Väggmossa 0.040 (b) 0.134 0.267 4.792 105.271 0.877 1.985 0.662 31.180 0.035 0.144 161.415 0.152 103.266
  Uppsala län Uppsala 60.007 17.793 Väggmossa 0.050 (b) 0.176 0.222 3.990 110.284 0.649 2.075 0.726 45.116 0.046 0.121 689.774 0.142 90.332
  Uppsala län Uppsala 60.047 17.372 Väggmossa 0.050 (b) 0.158 0.301 4.722 100.258 0.724 1.905 0.674 44.515 0.058 0.137 621.599 0.183 130.335
  Uppsala län Älvkarleby 60.479 17.305 Väggmossa 0.040 (b) 0.184 0.406 5.314 131.338 0.862 1.795 0.479 40.805 0.035 0.139 221.570 0.203 111.286
  Uppsala län Älvkarleby 60.550 17.462 Väggmossa 0.050 (b) 0.113 0.300 3.579 108.279 0.679 1.875 0.685 34.789 0.037 0.112 245.632 0.202 141.364
  Uppsala län Östhammar 60.176 18.434 Väggmossa 0.050 (b) 0.170 0.289 3.389 140.361 0.687 2.567 1.033 34.789 0.056 0.108 437.124 0.147 264.681
  Uppsala län Östhammar 60.224 18.258 Väggmossa 0.045 (b) 0.146 0.274 3.439 120.309 0.660 2.216 0.883 44.615 0.043 0.142 432.112 0.130 123.317
  Uppsala län Östhammar 60.265 18.553 Väggmossa 0.050 (b) 0.153 0.246 3.238 80.607 0.594 1.283 0.584 25.165 0.038 0.176 203.524 0.100 93.741