0 / 1

Kommun

0 / 1

Art

 • 1991

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Heby 59.883 17.027 Husmossa 0.210 1.600 4.520 432.020 1.890 13.160 2.840 30.230 0.100 (b) 382.100 0.260
  Uppsala län Heby 59.892 16.849 Husmossa 0.240 2.360 6.790 453.500 2.300 13.510 3.060 49.890 0.300 503.860 0.260
  Uppsala län Heby 59.980 17.043 Husmossa 0.180 1.550 5.650 325.230 1.760 10.870 2.430 31.320 0.100 (b) 1037.300 0.270
  Uppsala län Heby 59.998 16.875 Husmossa 0.250 1.300 6.180 371.240 1.660 10.770 2.460 44.080 0.100 (b) 290.370 0.100 (b)
  Uppsala län Heby 60.076 17.041 Husmossa 0.220 1.020 4.850 286.140 1.460 9.810 2.170 35.720 0.100 (b) 508.700 0.270
  Uppsala län Heby 60.078 16.822 Husmossa 0.420 1.200 5.980 253.770 1.610 11.480 2.230 40.790 0.100 (b) 472.300 0.310
  Uppsala län Heby 60.080 17.202 Husmossa 0.210 1.520 6.510 595.640 1.830 9.570 2.480 41.180 0.550 289.750 0.230
  Uppsala län Heby 60.153 16.869 Husmossa 0.230 1.320 5.480 204.590 1.830 10.130 2.000 45.260 0.300 240.380 0.100 (b)
  Uppsala län Heby 60.154 17.188 Husmossa 0.190 1.300 4.950 287.390 1.440 8.500 1.970 28.250 0.100 (b) 318.750 0.330
  Uppsala län Heby 60.172 17.005 Husmossa 0.210 1.350 5.690 295.930 1.820 9.990 2.220 40.060 0.100 (b) 452.100 0.390
  Uppsala län Heby 60.239 17.344 Husmossa 0.160 1.690 5.200 345.950 1.730 8.470 2.240 26.950 0.220 180.710 0.390
  Uppsala län Heby 60.253 17.225 Husmossa 0.200 1.790 5.670 305.080 2.460 10.650 2.470 57.750 0.250 684.700 0.540
  Uppsala län Heby 60.256 17.016 Husmossa 0.190 2.170 6.840 329.280 2.460 11.180 2.420 40.990 0.230 738.300 0.540