0 / 1

Art

 • 1975

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.514 17.220 Husmossa 0.260 0.640 2.800 6.800 3.900 39.000 4.400 48.600
  Uppsala län Enköping 59.561 16.957 Husmossa 0.450 0.490 2.700 7.000 4.800 34.300 4.800 66.000
  Uppsala län Heby 60.144 17.067 Husmossa 0.180 0.600 5.300 8.100 4.100 36.100 4.500 49.600
  Uppsala län Tierp 60.181 17.699 Husmossa 0.230 0.700 3.800 8.100 4.100 32.400 4.300 73.000
  Uppsala län Tierp 60.229 17.431 Husmossa 0.730 0.580 4.400 7.200 4.100 26.900 3.700 48.200
  Uppsala län Tierp 60.314 17.797 Husmossa 0.190 0.520 1.400 7.800 2.800 24.300 2.700 83.000
  Uppsala län Tierp 60.411 17.259 Husmossa 0.120 0.680 10.200 6.500 5.900 16.900 4.000 47.000
  Uppsala län Tierp 60.447 17.896 Husmossa 0.250 1.060 2.300 9.700 4.300 26.900 2.400 98.000
  Uppsala län Tierp 60.496 17.627 Husmossa 0.110 0.880 1.900 4.900 3.600 10.200 6.600 34.200
  Uppsala län Uppsala 59.866 17.770 Husmossa 0.260 0.620 3.100 7.400 5.800 48.200 21.800 57.000
  Uppsala län Uppsala 59.871 17.324 Husmossa 0.360 0.730 4.800 9.700 7.100 70.600 9.100 98.500
  Uppsala län Uppsala 59.962 17.239 Husmossa 0.110 0.620 4.600 7.600 4.000 42.600 2.800 65.800
  Uppsala län Uppsala 59.999 17.868 Husmossa 0.100 0.580 1.600 5.400 3.100 27.000 2.700 53.800
  Uppsala län Uppsala 60.048 17.602 Husmossa 0.530 0.610 9.700 11.700 7.200 31.200 14.200 44.000
  Uppsala län Älvkarleby 60.544 17.356 Husmossa 0.280 0.700 14.500 11.300 5.100 37.000 7.200 93.000
  Uppsala län Östhammar 60.165 18.599 Husmossa 0.170 0.540 1.500 7.500 3.300 27.200 2.400 60.400
  Uppsala län Östhammar 60.307 18.249 Husmossa 0.200 0.510 2.000 8.200 2.500 35.600 3.900 62.500