0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Gotlands län Gotland 56.994 18.301 Väggmossa 0.129 0.401 0.652 7.330 190.000 0.612 4.860 2.180 (b) 42.500 0.065 (b)
  Gotlands län Gotland 57.213 18.177 Väggmossa 0.312 0.868 3.732 254.710 1.271 8.601 2.391 24.589
  Gotlands län Gotland 57.256 18.433 Väggmossa 0.285 1.262 6.083 426.210 1.197 8.495 2.695 42.277
  Gotlands län Gotland 57.307 18.400 Väggmossa 0.220 0.759 5.409 338.555 1.203 6.849 2.303 34.232
  Gotlands län Gotland 57.355 18.243 Väggmossa 0.066 (b) 0.320 0.610 9.620 225.000 0.821 6.150 2.600 46.900 0.066 (b)
  Gotlands län Gotland 57.383 18.770 Väggmossa 0.286 0.487 5.013 163.370 0.958 6.246 1.854 36.505
  Gotlands län Gotland 57.395 18.490 Väggmossa 0.229 0.211 0.693 5.600 247.000 0.809 7.590 2.780 39.100 0.065 (b)
  Gotlands län Gotland 57.445 18.327 Väggmossa 0.148 0.214 0.596 4.730 204.000 0.595 6.970 3.430 35.700 0.065 (b)
  Gotlands län Gotland 57.531 18.291 Väggmossa 0.469 1.076 11.485 392.320 1.356 5.158 1.530 73.798
  Gotlands län Gotland 57.573 18.675 Väggmossa 0.272 0.197 0.659 4.660 239.000 0.662 7.630 2.950 35.800 0.065 (b)
  Gotlands län Gotland 57.604 18.793 Väggmossa 0.232 0.811 5.193 232.230 0.907 6.945 2.348 40.219
  Gotlands län Gotland 57.616 18.376 Väggmossa 0.269 0.760 5.129 217.960 1.096 5.580 1.632 34.697
  Gotlands län Gotland 57.707 18.597 Väggmossa 0.231 0.255 0.684 4.840 293.000 1.110 8.620 3.100 40.000 0.065 (b)
  Gotlands län Gotland 57.768 18.849 Väggmossa 0.234 1.148 5.585 361.330 1.109 7.678 2.609 38.466
  Gotlands län Gotland 57.782 18.976 Väggmossa 0.206 0.717 5.346 250.740 0.815 6.359 1.920 49.833
  Gotlands län Gotland 57.812 18.674 Väggmossa 0.200 0.456 4.167 178.920 0.695 3.741 1.307 30.179
  Gotlands län Gotland 57.919 18.899 Väggmossa 0.182 0.383 4.841 140.440 0.750 2.966 1.263 36.221
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105