• 1990

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Södermanlands län Eskilstuna 59.298 16.611 Husmossa 0.220 5.140 8.280 752.270 3.320 21.800 4.570 51.440
  Södermanlands län Eskilstuna 59.351 16.429 Husmossa 0.220 4.760 10.120 627.320 3.050 11.030 3.070 58.580
  Södermanlands län Flen 59.027 16.772 Husmossa 0.300 2.670 6.740 587.460 2.240 10.650 3.230 46.710
  Södermanlands län Nyköping 58.678 16.862 Husmossa 0.290 1.470 5.510 699.680 1.620 12.320 3.400 41.070
  Södermanlands län Nyköping 58.759 17.376 Husmossa 0.260 1.980 4.720 874.490 1.580 13.910 4.360 43.850
  Södermanlands län Nyköping 58.760 16.505 Husmossa 0.300 1.700 7.380 535.440 1.800 12.910 3.160 55.430
  Södermanlands län Nyköping 58.841 17.466 Husmossa 0.260 2.080 6.130 652.490 1.990 17.210 3.950 40.400
  Södermanlands län Nyköping 58.942 17.137 Husmossa 0.200 0.860 2.770 242.790 1.130 7.600 1.690 42.010
  Södermanlands län Nyköping 59.119 17.305 Väggmossa 0.360 1.260 4.400 376.950 1.270 11.450 2.470 46.550
  Södermanlands län Strängnäs 59.213 16.952 Husmossa 0.260 1.910 4.660 429.530 1.530 12.410 2.720 48.250
  Södermanlands län Strängnäs 59.344 16.890 Väggmossa 0.190 0.340 3.620 28.130 1.660 2.020 1.220 26.460
  Södermanlands län Vingåker 59.080 15.727 Husmossa 0.250 1.390 5.710 321.370 1.400 13.730 2.650 40.240
  Uppsala län Enköping 59.476 17.225 Husmossa 0.240 2.390 5.820 439.210 1.820 12.120 2.640 63.320
  Uppsala län Enköping 59.700 17.235 Husmossa 0.330 2.530 7.960 593.340 2.230 20.290 3.680 41.620
  Uppsala län Enköping 59.793 16.897 Husmossa 0.510 2.800 5.070 1002.170 2.550 7.660 3.650 49.950
  Uppsala län Heby 59.889 16.975 Väggmossa 0.210 2.070 5.490 421.320 1.690 8.440 1.980 41.630
  Uppsala län Heby 60.056 17.175 Husmossa 0.230 2.210 6.150 468.850 2.010 15.370 3.400 44.330
  Uppsala län Heby 60.103 16.983 Husmossa 0.170 1.320 3.420 220.520 1.140 7.770 1.590 45.370
  Uppsala län Heby 60.156 16.819 Väggmossa 0.250 2.600 4.450 351.470 2.120 12.380 2.520 40.910
  Uppsala län Uppsala 59.739 17.969 Husmossa 0.300 2.130 7.100 736.110 2.350 19.710 4.370 49.470
  Uppsala län Uppsala 59.785 17.328 Husmossa 0.230 1.670 5.880 426.600 2.000 13.330 2.870 50.940
  Uppsala län Uppsala 60.011 17.786 Husmossa 0.310 2.280 7.430 504.360 2.230 14.580 3.180 55.130
  Uppsala län Älvkarleby 60.635 17.572 Husmossa 0.240 1.460 5.910 293.950 1.940 10.970 2.500 59.030
 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Södermanlands län Eskilstuna 59.241 16.578 Väggmossa 0.166 0.953 3.741 241.765 0.971 5.112 1.648 46.302
  Södermanlands län Flen 59.108 16.868 Väggmossa 0.152 0.569 3.129 146.443 0.964 3.859 1.314 38.033
  Södermanlands län Flen 59.117 16.774 Väggmossa 0.065 (b) 0.191 0.540 4.440 220.000 0.854 3.950 2.170 (b) 41.900 0.065 (b)
  Södermanlands län Flen 59.170 16.601 Väggmossa 0.082 0.195 0.614 4.040 329.000 1.180 5.720 14.600 42.000 0.381
  Södermanlands län Gnesta 58.985 17.292 Väggmossa 0.138 0.268 0.607 5.890 250.000 1.440 9.490 2.170 (b) 49.400 0.065 (b)
  Södermanlands län Gnesta 59.058 17.003 Väggmossa 0.251 1.318 3.978 336.801 1.802 7.723 2.682 57.878
  Södermanlands län Gnesta 59.149 17.268 Väggmossa 0.185 0.998 4.062 207.310 1.003 4.850 1.549 35.648
  Södermanlands län Katrineholm 58.796 16.488 Väggmossa 0.177 0.527 3.414 197.023 0.870 3.030 1.151 33.710
  Södermanlands län Katrineholm 58.923 16.484 Väggmossa 0.275 1.043 3.995 314.462 1.302 6.356 1.713 47.989
  Södermanlands län Katrineholm 58.973 16.318 Väggmossa 0.163 0.540 3.898 156.741 0.795 3.612 0.976 26.539
  Södermanlands län Katrineholm 59.152 16.426 Husmossa 0.121 0.908 3.765 193.333 1.155 5.945 2.032 33.170
  Södermanlands län Nyköping 58.712 16.911 Väggmossa 0.172 0.596 4.911 278.391 1.106 7.198 2.146 31.458
  Södermanlands län Nyköping 58.761 16.851 Väggmossa 0.084 0.187 0.422 4.300 168.000 0.811 3.910 3.790 37.000 0.066 (b)
  Södermanlands län Nyköping 58.971 17.100 Väggmossa 0.216 0.707 5.207 278.882 1.288 4.886 2.259 37.368
  Södermanlands län Strängnäs 59.341 17.220 Husmossa 0.204 0.231 1.250 6.020 479.000 2.050 5.770 2.190 (b) 44.100 0.110
  Södermanlands län Strängnäs 59.457 17.112 Väggmossa 0.201 0.591 2.790 177.498 1.109 3.193 1.092 35.427
  Södermanlands län Vingåker 58.986 16.002 Väggmossa 0.065 (b) 0.137 0.414 4.010 119.000 0.941 4.080 2.170 (b) 34.700 0.065 (b)
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105