• 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105
  Värmlands län Arvika 59.704 12.376 Väggmossa 0.366 0.629 4.320 160.433 1.025 7.534 1.804 41.959
  Värmlands län Arvika 59.798 12.518 Väggmossa 0.135 0.183 0.600 3.840 108.000 0.729 5.900 2.200 (b) 36.400 0.066 (b)
  Värmlands län Arvika 59.815 12.659 Väggmossa 0.287 0.545 4.911 133.439 0.912 7.970 1.436 43.748
  Värmlands län Eda 59.842 11.996 Väggmossa 0.232 0.515 3.534 89.786 0.834 6.369 1.364 61.365
  Värmlands län Eda 59.878 12.161 Väggmossa 0.211 0.613 3.434 126.505 0.866 7.112 1.638 44.025
  Värmlands län Filipstad 59.738 14.125 Väggmossa 0.155 0.840 3.066 173.890 1.071 6.885 1.820 26.685
  Värmlands län Filipstad 59.929 13.945 Väggmossa 0.259 0.905 3.689 235.330 1.274 6.922 2.050 68.979
  Värmlands län Filipstad 60.201 14.110 Väggmossa 0.138 0.650 3.423 120.539 0.714 5.298 1.276 29.713
  Värmlands län Forshaga 59.506 13.426 Husmossa 0.201 1.190 5.620 169.700 1.280 8.280 2.370 37.670
  Värmlands län Forshaga 59.560 13.496 Husmossa 0.235 1.230 6.450 186.800 1.460 9.300 2.310 37.680
  Värmlands län Forshaga 59.652 13.569 Husmossa 0.149 0.730 3.250 345.500 1.113 4.930 2.000 22.720
  Värmlands län Grums 59.457 12.904 Väggmossa 0.135 0.261 0.596 2.780 276.000 1.200 7.470 2.190 (b) 43.100 0.093
  Värmlands län Hagfors 59.860 13.574 Väggmossa 0.101 0.281 1.200 4.750 70.100 0.823 6.070 2.200 (b) 61.800 0.066 (b)
  Värmlands län Hagfors 59.965 13.934 Väggmossa 0.106 0.243 0.392 3.030 106.000 0.807 6.800 2.190 (b) 34.800 0.066 (b)
  Värmlands län Hagfors 60.172 13.202 Väggmossa 0.184 0.762 3.605 150.749 0.743 6.152 1.297 42.196
  Värmlands län Hagfors 60.268 13.519 Väggmossa 0.132 0.570 3.393 128.911 0.766 5.526 1.356 26.493
  Värmlands län Hammarö 59.264 13.511 Husmossa 0.120 0.930 3.770 162.000 1.100 5.380 1.420 28.300
  Värmlands län Hammarö 59.305 13.522 Husmossa 0.230 1.190 5.730 177.000 1.680 7.480 1.990 53.300
  Värmlands län Hammarö 59.336 13.480 Husmossa 0.250 1.080 5.610 186.000 1.750 2.330 1.960 52.000
  Värmlands län Hammarö 59.342 13.434 Husmossa 0.280 1.530 6.110 261.000 2.360 6.370 2.100 61.300
  Värmlands län Hammarö 59.351 13.567 Husmossa 0.220 1.450 4.650 279.000 1.610 7.380 1.970 36.700
  Värmlands län Karlstad 59.364 13.449 Husmossa 0.160 1.340 4.890 291.000 1.450 8.200 2.200 30.600
  Värmlands län Karlstad 59.367 13.189 Husmossa 0.190 1.230 5.070 217.000 2.600 6.800 2.400 31.500
  Värmlands län Karlstad 59.371 13.442 Husmossa 0.130 1.250 5.640 260.000 1.440 5.900 2.100 44.900
  Värmlands län Karlstad 59.374 13.197 Husmossa 0.180 1.890 5.520 325.000 2.260 8.200 2.700 33.500
  Värmlands län Karlstad 59.376 13.533 Husmossa 0.320 9.010 10.770 912.000 8.820 12.200 3.200 59.800
  Värmlands län Karlstad 59.385 13.360 Husmossa 0.270 2.470 7.920 800.000 1.990 6.900 4.100 52.300
  Värmlands län Karlstad 59.386 13.372 Husmossa 0.190 1.050 4.890 225.000 1.330 7.600 2.000 30.300
  Värmlands län Karlstad 59.389 13.573 Husmossa 0.190 2.590 58.630 572.000 2.720 10.600 2.600 67.500
  Värmlands län Karlstad 59.389 13.586 Husmossa 0.490 1.730 7.480 337.000 2.310 9.300 2.500 51.500
  Värmlands län Karlstad 59.390 13.594 Husmossa 0.360 1.760 5.460 304.000 1.470 14.000 2.100 46.700
  Värmlands län Karlstad 59.391 13.577 Husmossa 0.200 1.870 16.740 495.000 2.060 13.200 3.100 40.600
  Värmlands län Karlstad 59.394 13.584 Husmossa 0.410 2.380 8.790 629.000 2.170 12.200 3.600 41.300
  Värmlands län Karlstad 59.396 13.715 Husmossa 0.160 0.980 4.000 180.000 1.130 6.400 1.400 46.300
  Värmlands län Karlstad 59.402 13.628 Husmossa 0.290 2.050 6.640 529.000 1.670 14.000 3.100 51.500
  Värmlands län Karlstad 59.406 13.456 Husmossa 0.260 1.850 6.110 407.000 1.810 8.800 2.600 51.500
  Värmlands län Karlstad 59.412 13.588 Husmossa 0.140 1.480 4.870 352.000 1.830 8.600 2.600 31.600
  Värmlands län Karlstad 59.417 13.621 Väggmossa 0.091 0.206 0.615 3.860 155.000 1.030 6.890 2.180 (b) 35.500 0.081
  Värmlands län Karlstad 59.420 13.604 Husmossa 0.170 1.270 5.130 258.000 1.390 7.100 2.000 41.000
  Värmlands län Karlstad 59.421 13.580 Husmossa 0.170 1.690 5.450 296.000 1.730 11.700 2.300 37.700
  Värmlands län Karlstad 59.430 13.337 Husmossa 0.200 1.040 5.490 232.000 1.060 7.700 2.000 34.400
  Värmlands län Karlstad 59.446 13.832 Husmossa 0.270 0.810 4.340 202.000 2.360 6.400 1.500 46.300
  Värmlands län Karlstad 59.454 13.468 Husmossa 0.240 1.220 5.830 256.000 1.440 9.300 2.300 45.800
  Värmlands län Karlstad 59.454 13.642 Husmossa 0.220 0.780 4.870 194.000 1.230 9.100 2.000 25.400
  Värmlands län Karlstad 59.480 13.970 Väggmossa 0.239 1.096 4.007 193.490 1.020 6.941 1.674 47.599
  Värmlands län Karlstad 59.518 13.666 Husmossa 0.160 0.890 4.340 200.000 1.900 9.100 2.100 34.700
  Värmlands län Karlstad 59.577 13.732 Husmossa 0.240 1.040 5.830 200.000 1.490 7.400 1.900 53.500
  Värmlands län Karlstad 59.606 13.802 Husmossa 0.250 1.320 6.110 289.000 1.370 13.500 2.700 42.300
  Värmlands län Karlstad 59.611 13.746 Husmossa 0.420 2.690 5.160 351.000 2.960 5.900 1.900 61.800
  Värmlands län Karlstad 59.614 13.738 Husmossa 0.210 2.590 5.920 842.000 2.490 6.900 3.300 34.900
  Värmlands län Karlstad 59.616 13.800 Husmossa 0.170 1.220 4.840 261.000 1.430 9.100 2.200 34.100
  Värmlands län Kil 59.505 13.085 Väggmossa 0.170 0.291 1.940 3.030 176.000 1.430 7.160 2.180 (b) 37.500 0.075
  Värmlands län Kristinehamn 59.344 14.162 Väggmossa 0.307 1.187 4.269 196.494 1.355 5.585 1.233 50.167
  Värmlands län Sunne 59.769 13.251 Väggmossa 0.187 0.214 0.636 3.960 159.000 1.740 9.360 2.190 (b) 51.100 0.099
  Värmlands län Sunne 59.851 12.870 Väggmossa 0.222 0.801 3.974 182.302 1.369 10.117 2.323 46.874
  Värmlands län Sunne 59.896 12.875 Väggmossa 0.156 0.237 0.692 4.730 126.000 1.060 10.200 2.190 (b) 43.900 0.066 (b)
  Värmlands län Sunne 59.900 13.053 Väggmossa 0.250 0.892 4.965 135.223 1.228 8.573 1.877 63.805
  Värmlands län Säffle 59.057 13.121 Väggmossa 0.073 0.194 0.381 3.290 117.000 1.080 4.290 2.180 (b) 30.700 0.065 (b)
  Värmlands län Säffle 59.304 12.539 Väggmossa 0.255 0.640 4.987 133.704 0.906 7.419 1.521 42.056
  Värmlands län Säffle 59.359 12.569 Väggmossa 0.148 0.269 0.431 3.400 116.000 1.060 8.350 2.190 (b) 35.700 0.085
  Värmlands län Torsby 60.265 13.375 Väggmossa 0.121 0.210 0.523 3.350 141.000 1.060 8.250 2.190 (b) 25.300 0.067
  Värmlands län Torsby 60.296 12.667 Väggmossa 0.125 0.340 0.335 3.580 210.000 2.080 6.180 2.190 (b) 65.500 0.066 (b)
  Värmlands län Torsby 60.313 12.855 Väggmossa 0.174 0.604 3.597 177.984 0.922 6.510 1.517 43.208
  Värmlands län Torsby 60.353 13.033 Väggmossa 0.138 0.727 3.613 117.667 0.927 6.185 1.604 25.072
  Värmlands län Torsby 60.393 13.002 Väggmossa 0.092 0.210 0.343 3.180 117.000 0.820 6.470 2.190 (b) 41.800 0.067
  Värmlands län Torsby 60.761 12.796 Väggmossa 0.160 0.428 4.449 121.984 0.866 5.253 1.230 28.569
  Värmlands län Torsby 60.810 12.975 Väggmossa 0.141 0.376 3.272 81.279 0.778 6.701 1.304 29.102
  Värmlands län Årjäng 59.265 12.420 Väggmossa 0.223 0.706 3.727 204.187 1.259 7.404 2.064 35.226
  Värmlands län Årjäng 59.444 12.226 Väggmossa 0.210 0.590 3.427 123.896 0.868 6.186 1.572 33.799
  Värmlands län Årjäng 59.484 12.195 Väggmossa 0.138 0.310 0.580 4.480 138.000 1.300 8.610 2.180 (b) 49.900 0.105