0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Blekinge län Karlshamn 56.205 14.977 Väggmossa 0.255 0.788 4.332 296.189 1.374 7.771 2.392 39.420
  Blekinge län Karlshamn 56.296 14.783 Väggmossa 0.212 0.314 0.989 4.910 181.000 1.430 11.200 3.100 35.600 0.095
  Blekinge län Karlshamn 56.334 14.893 Väggmossa 0.266 0.798 4.748 230.121 1.357 11.078 2.531 44.986
  Blekinge län Karlshamn 56.378 14.730 Väggmossa 0.245 0.505 3.502 184.427 1.120 8.950 2.266 40.934
  Blekinge län Karlskrona 56.208 15.783 Väggmossa 0.222 0.373 6.359 143.881 0.823 7.060 1.859 39.120
  Blekinge län Karlskrona 56.298 15.863 Väggmossa 0.261 0.606 5.760 136.040 1.086 8.806 2.433 35.195
  Blekinge län Karlskrona 56.303 15.590 Väggmossa 0.144 0.261 0.825 6.160 72.800 1.140 8.090 2.180 (b) 42.400 0.124
  Blekinge län Karlskrona 56.382 15.540 Väggmossa 0.207 0.721 5.153 158.860 1.098 8.877 2.265 35.989
  Blekinge län Olofström 56.333 14.494 Väggmossa 0.283 1.039 3.127 265.610 1.107 8.351 2.452 29.053
  Blekinge län Olofström 56.386 14.452 Väggmossa 0.128 0.223 0.701 6.760 88.100 0.924 5.890 2.150 (b) 40.800 0.064 (b)
  Blekinge län Ronneby 56.159 15.139 Väggmossa 0.174 0.330 3.081 134.429 0.805 6.207 1.750 16.790
  Blekinge län Ronneby 56.207 15.380 Väggmossa 0.281 1.022 4.879 295.440 1.192 10.221 3.118 36.685
  Blekinge län Ronneby 56.246 15.223 Väggmossa 0.293 0.407 4.572 153.531 1.245 6.430 1.774 30.996
  Blekinge län Ronneby 56.279 15.071 Väggmossa 0.386 1.103 8.062 477.910 1.116 4.091 1.893 46.576
  Blekinge län Ronneby 56.290 15.061 Väggmossa 0.257 0.628 4.905 128.166 1.316 7.277 2.094 29.109
  Blekinge län Ronneby 56.339 15.298 Väggmossa 0.332 0.445 4.876 143.696 0.924 8.239 2.440 42.671
  Blekinge län Ronneby 56.389 15.261 Väggmossa 0.162 0.312 0.990 7.070 131.000 1.200 8.930 2.580 52.800 0.139
  Blekinge län Ronneby 56.433 15.103 Väggmossa 0.197 0.278 0.916 6.490 219.000 1.480 14.000 2.170 (b) 50.300 0.065 (b)
  Uppsala län Enköping 59.638 16.949 Väggmossa 0.251 1.976 3.908 299.125 1.500 5.003 2.015 39.420
  Uppsala län Enköping 59.865 17.121 Väggmossa 0.213 1.255 4.715 241.866 1.289 5.441 1.750 49.153
  Uppsala län Heby 59.955 17.049 Väggmossa 0.191 0.819 3.583 149.422 1.001 4.450 1.557 40.141
  Uppsala län Heby 59.968 16.985 Väggmossa 0.125 0.181 0.950 3.680 112.000 1.120 6.530 2.170 (b) 40.800 0.127
  Uppsala län Heby 59.973 16.863 Väggmossa 0.271 1.019 3.437 183.586 0.853 5.465 1.374 52.957
  Uppsala län Tierp 60.279 17.604 Väggmossa 0.230 0.563 2.705 104.797 0.741 2.496 0.879 50.686
  Uppsala län Tierp 60.403 18.064 Väggmossa 0.254 0.531 4.094 128.274 0.932 3.384 1.102 44.862
  Uppsala län Tierp 60.586 17.887 Väggmossa 0.169 0.800 4.478 187.936 1.325 5.195 1.619 43.516
  Uppsala län Uppsala 59.855 18.116 Väggmossa 0.264 0.715 3.575 225.461 0.997 4.752 1.564 33.822
  Uppsala län Uppsala 59.869 17.778 Väggmossa 0.206 0.237 1.170 5.290 321.000 1.720 8.050 2.240 40.400 0.157
  Uppsala län Uppsala 59.878 17.346 Väggmossa 0.087 0.149 0.563 4.240 100.000 0.566 4.440 2.180 (b) 34.800 0.065 (b)
  Uppsala län Uppsala 59.981 18.394 Väggmossa 0.158 0.663 3.055 183.637 0.737 3.781 1.530 31.622
  Uppsala län Uppsala 60.046 17.314 Väggmossa 0.140 1.049 4.087 214.536 1.144 5.814 1.493 45.747
  Uppsala län Uppsala 60.134 17.409 Väggmossa 0.143 1.149 4.113 237.449 1.121 6.696 1.658 45.841
  Uppsala län Älvkarleby 60.638 17.616 Väggmossa 0.158 1.438 3.893 189.310 1.463 5.292 1.422 49.142
  Uppsala län Östhammar 60.134 18.078 Väggmossa 0.098 0.144 0.897 4.570 221.000 1.090 6.030 2.190 40.800 0.075
  Uppsala län Östhammar 60.160 18.228 Väggmossa 0.247 0.534 4.461 219.222 0.889 3.841 1.563 47.632
  Uppsala län Östhammar 60.248 18.498 Väggmossa 0.168 0.509 2.952 147.242 0.850 3.649 1.543 30.951
  Uppsala län Östhammar 60.353 18.546 Väggmossa 0.120 0.190 1.030 6.140 138.000 1.220 4.790 2.170 (b) 46.500 0.105