• 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Norrbottens län Luleå 65.673 22.371 Väggmossa 0.260 0.510 3.500 7.470 647.000 2.120 11.400 7.540 37.500 0.040
    Norrbottens län Överkalix 66.595 22.910 Väggmossa 0.120 0.250 1.180 5.370 189.000 1.740 10.600 1.190 26.300