0 / 1

Art

 • 2010

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.654 18.027 Väggmossa 0.050 (b) 0.146 0.315 3.319 126.325 0.888 2.607 0.869 41.407 0.039 0.146 584.504 0.104 115.297
  Västernorrlands län Härnösand 62.888 17.301 Väggmossa 0.050 (b) 0.092 0.151 2.577 64.566 0.958 1.343 0.495 35.291 0.040 0.102 609.568 0.053 70.682
  Västernorrlands län Kramfors 62.929 17.555 Väggmossa 0.050 (b) 0.099 0.131 3.840 58.450 0.575 1.263 0.442 33.185 0.023 0.085 567.460 0.069 48.425
  Västernorrlands län Kramfors 63.057 18.057 Väggmossa 0.050 (b) 0.125 0.285 3.599 124.320 1.364 4.010 1.263 30.779 0.038 0.123 480.235 0.101 118.304
  Västernorrlands län Kramfors 63.147 18.064 Väggmossa 0.050 (b) 0.157 0.184 3.399 79.103 0.790 1.965 0.779 31.882 0.036 0.085 318.820 0.093 69.178
  Västernorrlands län Sollefteå 63.296 16.824 Väggmossa 0.050 (b) 0.114 0.212 2.506 82.613 0.546 1.414 0.502 22.558 0.033 0.280 326.841 0.112 91.134
  Västernorrlands län Sollefteå 63.568 16.085 Väggmossa 0.050 (b) 0.074 0.142 2.577 94.643 0.419 0.965 0.413 20.553 0.033 0.079 765.970 0.055 106.273
  Västernorrlands län Sollefteå 63.612 16.331 Väggmossa 0.040 (b) 0.079 0.230 2.968 95.044 0.387 1.013 0.466 23.160 0.031 0.070 655.687 0.050 153.395
  Västernorrlands län Sundsvall 62.209 17.748 Väggmossa 0.050 (b) 0.279 0.374 3.689 180.464 1.303 3.389 1.424 40.504 0.084 0.153 345.890 0.131 271.699
  Västernorrlands län Sundsvall 62.441 17.043 Väggmossa 0.050 (b) 0.105 0.236 4.582 68.576 0.757 1.524 0.393 29.977 0.036 0.066 353.910 0.096 102.263
  Västernorrlands län Sundsvall 62.705 16.538 Väggmossa 0.050 (b) 0.089 0.126 2.907 61.759 0.750 0.995 0.255 30.478 0.026 0.094 484.246 0.053 51.432
  Västernorrlands län Sundsvall 62.802 16.807 Väggmossa 0.050 (b) 0.061 0.073 1.694 44.916 0.333 0.625 0.255 15.039 0.034 0.046 362.934 0.041 50.329
  Västernorrlands län Timrå 62.526 17.532 Väggmossa 0.050 (b) 0.108 0.209 4.131 91.736 0.826 1.143 0.473 29.777 0.025 0.131 451.161 0.088 91.836
  Västernorrlands län Ånge 62.261 15.141 Väggmossa 0.050 (b) 0.108 0.143 3.890 69.679 0.621 1.073 0.342 33.687 0.045 0.087 684.761 0.070 67.774
  Västernorrlands län Ånge 62.311 16.308 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 0.178 3.870 86.122 0.571 1.143 0.420 32.383 0.039 0.074 762.963 0.065 166.428
  Västernorrlands län Ånge 62.445 15.106 Väggmossa 0.050 (b) 0.072 0.070 2.015 45.517 0.269 0.840 0.306 25.064 0.023 0.051 495.274 0.079 37.196
  Västernorrlands län Ånge 62.491 15.341 Väggmossa 0.050 (b) 0.133 0.126 4.111 61.157 0.745 0.965 0.260 57.448 0.027 0.136 699.800 0.057 49.427
  Västernorrlands län Ånge 62.671 16.076 Väggmossa 0.050 (b) 0.115 0.316 3.840 63.564 0.645 1.233 0.357 30.178 0.044 0.065 689.774 0.076 140.361
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.127 18.422 Väggmossa 0.050 (b) 0.178 0.165 3.459 79.304 0.949 3.649 1.213 30.378 0.036 0.085 266.686 0.101 70.481
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.227 18.568 Väggmossa 0.050 (b) 0.170 0.448 5.304 142.366 1.474 2.877 1.223 35.491 0.047 0.154 334.861 0.100 158.407
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.283 18.705 Väggmossa 0.050 (b) 0.135 0.836 6.025 213.549 1.544 2.557 1.203 50.029 0.045 0.223 317.818 0.113 158.407
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.307 19.075 Väggmossa 0.050 (b) 0.210 0.166 3.359 76.998 0.705 1.464 0.601 28.975 0.031 0.131 346.892 0.103 70.882
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.382 17.635 Väggmossa 0.050 (b) 0.055 0.154 2.757 80.607 0.488 1.143 0.414 19.350 0.023 0.064 680.751 0.062 64.767
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.517 19.091 Väggmossa 0.040 (b) 0.146 0.462 2.837 93.641 0.823 2.045 0.650 18.949 0.037 0.070 533.372 0.073 116.299
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.535 18.188 Väggmossa 0.050 (b) 0.114 0.124 3.078 65.268 0.768 1.574 0.559 31.481 0.032 0.085 422.086 0.062 66.270
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.670 18.858 Väggmossa 0.050 (b) 0.147 0.209 2.717 80.006 1.023 2.005 0.959 34.890 0.035 0.152 424.091 0.075 75.494
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.784 17.348 Väggmossa 0.040 (b) 0.099 0.214 3.429 91.535 0.772 1.123 0.497 45.417 0.041 0.081 519.336 0.060 112.289