0 / 1

Art

 • 2000

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.893 17.313 Väggmossa 0.102 0.142 0.290 3.470 139.000 0.820 3.200 1.050 27.300 0.009
  Västernorrlands län Kramfors 63.062 18.070 Väggmossa 0.111 0.241 0.540 4.530 141.000 1.950 7.370 3.230 32.200 0.014
  Västernorrlands län Kramfors 63.141 18.064 Väggmossa 0.086 0.264 0.450 4.010 114.000 1.340 4.670 1.400 71.600 0.004
  Västernorrlands län Sollefteå 63.076 17.180 Väggmossa 0.115 0.117 0.370 2.910 184.000 1.210 3.530 1.030 32.000 0.025
  Västernorrlands län Sollefteå 63.153 17.164 Väggmossa 0.128 0.147 0.520 4.070 237.000 1.340 3.570 1.390 47.900 0.030
  Västernorrlands län Sollefteå 63.190 17.772 Väggmossa 0.116 0.120 0.320 2.520 119.000 1.330 3.060 0.870 41.700 0.007
  Västernorrlands län Sollefteå 63.386 17.339 Väggmossa 0.097 0.133 0.460 3.220 153.000 1.110 2.960 0.680 51.000 0.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.563 16.085 Väggmossa 0.072 0.068 0.190 2.380 91.000 0.480 1.650 0.470 31.900 0.004
  Västernorrlands län Sollefteå 63.694 16.826 Väggmossa 0.109 0.238 0.490 2.830 300.000 2.000 2.190 0.920 28.300 0.012
  Västernorrlands län Sundsvall 62.256 17.133 Väggmossa 0.116 0.150 0.430 3.510 149.000 1.290 4.820 1.210 38.100 0.041
  Västernorrlands län Sundsvall 62.393 16.805 Väggmossa 0.155 0.193 0.520 5.640 243.000 2.030 6.130 1.710 45.500 0.027
  Västernorrlands län Sundsvall 62.808 16.807 Väggmossa 0.100 0.128 0.410 3.720 127.000 1.000 3.110 0.990 25.400 0.017
  Västernorrlands län Timrå 62.489 17.270 Väggmossa 0.168 0.246 0.710 4.560 227.000 1.730 7.370 2.730 43.700 0.038
  Västernorrlands län Ånge 62.404 14.859 Väggmossa 0.111 0.087 0.290 2.680 109.000 0.970 2.740 0.690 26.900 0.016
  Västernorrlands län Ånge 62.485 15.330 Väggmossa 0.222 0.061 0.290 2.050 102.000 0.710 1.740 0.510 41.600 0.008
  Västernorrlands län Ånge 62.676 16.076 Väggmossa 0.071 0.111 0.300 2.640 105.000 0.730 3.230 0.840 32.500 0.005
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.222 18.568 Väggmossa 0.129 0.153 0.630 3.670 160.000 1.290 4.930 1.560 31.000 0.021
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.775 18.248 Väggmossa 0.162 0.200 0.820 2.590 321.000 1.290 4.400 1.340 37.300
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.784 17.336 Väggmossa 0.207 0.203 0.180 1.790 75.000 2.760 4.870 1.260 20.900 0.029
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.821 18.466 Väggmossa 0.184 0.170 0.600 3.790 294.000 1.240 4.730 1.350 32.300 0.019
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.948 18.117 Väggmossa 0.132 0.153 0.400 3.450 167.000 0.930 3.500 0.920 47.900 0.010