0 / 1

Art

 • 1995

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.790 17.896 Väggmossa 0.182 0.245 0.618 6.360 110.000 3.240 8.110 4.890 51.100 0.140
  Västernorrlands län Kramfors 62.872 18.370 Väggmossa 0.175 0.270 0.424 7.290 111.000 1.770 6.830 4.510 62.300 0.116
  Västernorrlands län Sollefteå 62.983 17.097 Väggmossa 0.082 0.262 2.848 103.096 0.500 2.854 0.846 39.712
  Västernorrlands län Sollefteå 63.066 17.348 Väggmossa 0.151 0.371 2.384 92.593 0.796 3.499 1.020 27.369
  Västernorrlands län Sollefteå 63.151 17.352 Väggmossa 0.141 2.415 5.565 344.260 1.791 4.219 1.570 43.835
  Västernorrlands län Sollefteå 63.203 17.659 Väggmossa 0.292 0.216 0.779 5.340 323.000 2.610 8.960 3.500 64.600 0.095
  Västernorrlands län Sollefteå 63.426 16.672 Väggmossa 0.205 0.161 0.531 3.650 216.000 1.740 5.550 4.430 51.600 0.065 (b)
  Västernorrlands län Sollefteå 63.511 17.201 Väggmossa 0.125 0.118 0.380 3.090 107.000 1.090 4.280 2.280 22.500 0.202
  Västernorrlands län Sollefteå 63.798 16.657 Väggmossa 0.116 0.359 2.948 64.778 0.657 3.241 0.614 23.069
  Västernorrlands län Sollefteå 63.835 16.709 Väggmossa 0.066 (b) 0.070 0.260 3.620 72.700 0.741 1.680 2.200 (b) 28.000 0.066 (b)
  Västernorrlands län Sollefteå 63.872 16.946 Väggmossa 0.084 0.125 0.458 3.990 100.000 1.220 4.090 2.200 (b) 50.300 0.066 (b)
  Västernorrlands län Sundsvall 62.263 17.307 Väggmossa 0.242 1.153 4.392 307.880 1.984 10.338 3.290 50.906
  Västernorrlands län Sundsvall 62.497 16.610 Väggmossa 0.184 0.797 2.929 153.970 1.224 6.064 1.551 34.286
  Västernorrlands län Sundsvall 62.574 17.157 Väggmossa 0.243 0.520 4.103 85.580 1.011 2.896 1.146 37.297
  Västernorrlands län Ånge 62.410 16.163 Väggmossa 0.138 0.934 4.597 184.450 1.543 7.147 1.744 67.685
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.319 18.190 Väggmossa 0.115 0.186 0.344 4.510 127.000 1.260 4.650 3.890 33.800 0.228
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.410 18.674 Väggmossa 0.183 0.225 0.610 4.950 175.000 2.170 10.100 5.610 47.700 0.288
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.488 19.208 Väggmossa 0.122 0.158 0.473 6.160 139.000 1.500 5.410 3.310 37.600 0.252
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.554 17.394 Väggmossa 0.086 0.410 2.751 99.920 0.857 1.562 0.668 26.742
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.692 17.962 Väggmossa 0.084 0.101 0.286 (b) 2.200 67.600 0.681 2.970 2.200 (b) 31.200 0.066 (b)
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.762 18.474 Väggmossa 0.080 0.192 0.292 2.230 364.000 0.807 2.930 2.200 (b) 38.200 0.066 (b)