• 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.514 17.748 Husmossa 0.160 0.330 0.800 8.100 3.100 15.500 3.600 58.000
  Västernorrlands län Härnösand 62.829 17.671 Väggmossa 0.070 0.370 0.200 6.800 1.900 11.800 1.600 43.800
  Västernorrlands län Kramfors 63.095 17.886 Husmossa 0.220 0.620 1.400 6.400 1.500 16.300 5.000 46.700
  Västernorrlands län Sollefteå 63.059 17.191 Husmossa 0.130 0.280 0.600 5.000 2.300 19.000 2.700 37.700
  Västernorrlands län Sollefteå 63.107 16.896 Husmossa 0.220 0.440 0.800 6.800 1.300 14.200 3.100 62.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.193 17.297 Husmossa 0.240 0.320 0.700 4.700 1.400 15.400 2.400 26.200
  Västernorrlands län Sollefteå 63.421 16.808 Husmossa 0.200 0.370 0.700 4.500 1.400 22.800 3.400 34.400
  Västernorrlands län Sollefteå 63.514 16.209 Väggmossa 0.220 0.400 0.500 5.100 0.800 10.500 1.400 39.400
  Västernorrlands län Sollefteå 63.555 16.913 Husmossa 0.130 0.410 0.600 5.500 0.900 14.800 2.000 29.500
  Västernorrlands län Sollefteå 63.689 17.020 Väggmossa 0.100 0.380 0.500 4.100 1.000 11.100 2.600 29.500
  Västernorrlands län Sundsvall 62.162 17.150 Husmossa 0.140 0.520 1.600 7.800 2.900 30.000 4.100 42.400
  Västernorrlands län Sundsvall 62.210 16.864 Husmossa 0.170 0.260 0.700 6.800 2.400 20.000 4.600 43.800
  Västernorrlands län Sundsvall 62.296 17.252 Husmossa 0.220 0.370 0.900 8.200 4.100 23.000 7.400 57.000
  Västernorrlands län Sundsvall 62.390 16.677 Väggmossa 0.100 0.370 0.600 5.600 2.300 15.800 2.700 62.000
  Västernorrlands län Sundsvall 62.524 16.778 Husmossa 0.140 0.250 0.900 5.800 2.300 18.000 3.400 35.400
  Västernorrlands län Sundsvall 62.658 16.880 Väggmossa 0.090 0.350 0.200 5.000 2.100 11.500 1.300 43.800
  Västernorrlands län Sundsvall 62.792 16.983 Väggmossa 0.060 0.370 0.300 5.100 2.000 12.500 2.000 49.300
  Västernorrlands län Timrå 62.608 17.462 Husmossa 0.140 0.300 0.900 8.400 2.700 19.500 4.200 68.000
  Västernorrlands län Ånge 62.302 16.289 Husmossa 0.200 0.340 0.900 6.500 1.600 11.700 3.200 46.700
  Västernorrlands län Ånge 62.346 15.035 Husmossa 0.070 0.200 0.500 5.300 2.300 13.300 1.600 39.300
  Västernorrlands län Ånge 62.437 15.420 Husmossa 0.070 0.250 0.400 6.900 2.100 13.000 1.900 49.300
  Västernorrlands län Ånge 62.524 14.836 Husmossa 0.160 0.250 0.400 4.400 1.800 18.000 2.200 40.800
  Västernorrlands län Ånge 62.616 16.489 Husmossa 0.150 0.370 0.500 6.500 1.300 15.400 5.100 46.700
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.128 18.583 Husmossa 0.280 0.520 2.400 8.800 3.400 27.100 9.900 62.300
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.210 18.988 Väggmossa 0.090 0.530 1.200 8.500 1.300 16.900 3.700 46.700
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.228 17.995 Väggmossa 0.650 0.260 0.200 5.000 1.700 7.500 1.400 30.800
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.278 17.700 Husmossa 0.190 0.480 0.900 6.500 1.500 18.500 3.800 48.400
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.494 18.216 Väggmossa 0.090 0.320 0.200 5.600 1.700 11.500 1.700 36.100
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.525 18.923 Husmossa 0.290 0.470 0.800 8.000 2.200 32.000 7.300 51.900
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.544 17.919 Husmossa 0.160 0.230 0.400 4.900 1.600 13.000 1.900 27.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.593 17.620 Husmossa 0.120 0.240 0.400 4.400 1.700 16.300 2.100 24.600
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.658 19.038 Husmossa 0.240 0.400 0.700 6.900 1.500 22.400 7.400 42.800
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.760 18.442 Husmossa 0.090 0.310 0.400 11.200 1.200 12.600 1.700 37.300
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.774 17.429 Husmossa 0.120 0.350 0.500 4.900 1.000 13.600 1.800 39.400
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.942 18.255 Husmossa 0.160 0.400 0.900 5.200 1.700 16.500 2.200 65.000