• 1975

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.605 17.657 Husmossa 0.220 0.510 1.100 7.500 3.300 28.500 4.500 47.000
  Västernorrlands län Härnösand 62.738 17.763 Husmossa 0.330 0.580 2.700 9.500 4.000 46.200 5.000 58.800
  Västernorrlands län Härnösand 62.787 17.472 Väggmossa 0.120 0.580 1.300 6.200 2.200 16.300 3.900 79.000
  Västernorrlands län Kramfors 62.822 18.161 Väggmossa 0.270 0.600 0.700 5.200 2.200 22.700 3.300 49.000
  Västernorrlands län Kramfors 62.871 17.870 Husmossa 0.140 0.700 2.900 6.500 4.200 44.600 4.300 56.800
  Västernorrlands län Kramfors 62.955 18.270 Husmossa 0.240 0.500 2.000 9.200 3.100 26.200 4.800 71.500
  Västernorrlands län Kramfors 62.968 17.286 Husmossa 0.070 0.470 3.500 7.100 3.100 23.500 2.500 65.800
  Västernorrlands län Kramfors 63.004 17.978 Husmossa 0.120 0.580 2.000 6.900 3.500 42.100 2.600 67.600
  Västernorrlands län Kramfors 63.053 17.685 Husmossa 0.060 0.430 1.600 6.100 3.300 23.500 2.500 68.400
  Västernorrlands län Kramfors 63.087 18.381 Väggmossa 0.200 0.820 1.200 7.500 3.200 38.000 6.400 54.500
  Västernorrlands län Sollefteå 63.102 17.391 Husmossa 0.070 0.400 1.300 7.100 2.900 23.500 2.000 48.200
  Västernorrlands län Sollefteå 63.187 17.793 Husmossa 0.320 0.550 1.600 6.200 2.800 28.400 1.600 70.400
  Västernorrlands län Sollefteå 63.197 16.800 Husmossa 0.150 0.360 1.000 6.600 2.100 18.900 2.100 39.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.244 16.504 Husmossa 0.080 0.580 0.800 2.900 2.300 12.000 0.900 48.400
  Västernorrlands län Sollefteå 63.283 17.202 Husmossa 0.070 0.440 1.000 8.900 3.100 10.200 0.900 32.600
  Västernorrlands län Sollefteå 63.465 17.010 Husmossa 0.140 0.280 0.400 5.300 1.600 15.900 1.600 39.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.469 16.008 Husmossa 0.100 0.400 0.400 5.200 1.900 14.800 1.100 52.800
  Västernorrlands län Sollefteå 63.512 16.711 Husmossa 0.090 0.380 0.500 4.100 1.800 16.800 1.100 32.600
  Västernorrlands län Sollefteå 63.692 16.515 Husmossa 0.100 0.470 0.600 5.800 2.100 14.300 0.900 42.800
  Västernorrlands län Sollefteå 63.779 16.922 Husmossa 0.180 0.590 2.700 7.000 4.100 45.100 5.500 99.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.913 17.029 Husmossa 0.080 0.700 1.000 2.900 2.300 13.900 1.300 34.200
  Västernorrlands län Sundsvall 62.300 16.771 Husmossa 0.210 0.440 1.000 8.100 2.700 28.500 3.500 65.700
  Västernorrlands län Sundsvall 62.386 17.160 Husmossa 0.140 0.490 3.600 11.100 7.100 53.900 15.100 67.700
  Västernorrlands län Sundsvall 62.434 16.872 Väggmossa 0.100 0.530 0.500 4.700 2.500 30.000 1.600 66.000
  Västernorrlands län Sundsvall 62.568 16.974 Husmossa 0.100 0.470 1.200 4.900 1.700 25.200 3.300 43.000
  Västernorrlands län Sundsvall 62.615 16.684 Husmossa 0.170 0.450 1.200 8.500 2.300 9.900 3.300 65.000
  Västernorrlands län Sundsvall 62.795 16.493 Husmossa 0.330 0.240 0.300 4.400 1.700 11.400 1.100 21.000
  Västernorrlands län Timrå 62.653 17.367 Väggmossa 0.170 0.570 0.900 4.300 3.000 30.800 4.700 51.000
  Västernorrlands län Timrå 62.835 17.181 Husmossa 0.100 0.400 0.200 5.900 2.300 30.000 3.100 39.000
  Västernorrlands län Ånge 62.303 15.807 Husmossa 0.110 0.370 0.800 4.700 1.800 24.000 1.900 22.000
  Västernorrlands län Ånge 62.392 15.227 Husmossa 0.110 0.410 0.800 3.800 1.800 22.300 1.700 40.600
  Västernorrlands län Ånge 62.438 15.904 Husmossa 0.130 0.660 0.900 6.200 3.700 23.200 3.100 55.200
  Västernorrlands län Ånge 62.570 15.029 Husmossa 0.120 0.340 0.800 3.600 1.900 19.500 1.100 46.600
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.320 17.902 Husmossa 0.180 0.600 0.800 6.700 2.200 29.500 3.000 61.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.434 19.013 Husmossa 0.220 0.850 1.900 6.900 2.400 47.100 5.700 64.400
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.453 18.012 Husmossa 0.650 0.480 0.700 9.400 2.400 22.300 2.900 61.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.485 18.718 Husmossa 0.220 0.650 1.600 6.700 2.600 35.700 4.600 67.200
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.502 17.715 Husmossa 0.110 0.410 1.900 6.100 2.300 18.400 1.500 49.600
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.535 18.421 Husmossa 0.150 0.280 0.600 5.900 2.700 28.300 3.100 65.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.550 17.416 Husmossa 0.110 0.310 0.300 5.400 2.300 11.400 4.200 38.600
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.617 18.832 Husmossa 0.110 0.490 2.000 7.500 3.000 35.300 1.800 76.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.635 17.825 Husmossa 0.130 0.360 1.800 6.800 2.800 18.500 2.000 47.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.684 17.525 Husmossa 0.130 0.290 0.500 5.400 1.500 6.800 1.600 57.500
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.749 18.948 Husmossa 0.130 0.550 0.600 6.600 1.900 24.000 2.500 40.500
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.768 17.936 Väggmossa 0.120 0.340 0.400 4.800 1.300 19.400 1.600 40.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.851 18.349 Husmossa 0.130 0.710 0.600 6.400 2.600 18.200 1.800 69.500
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.865 17.333 Husmossa 0.130 0.320 0.500 5.800 2.100 17.000 1.200 60.800