0 / 1

Art

 • 1991

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västmanlands län Arboga 59.279 15.853 Husmossa 0.220 1.160 4.780 219.000 1.320 8.080 1.620 47.850 0.100 (b) 226.120 0.310
  Västmanlands län Arboga 59.374 15.712 Husmossa 0.300 2.460 6.270 429.920 1.810 14.280 2.640 44.150 0.260 595.840 0.300
  Västmanlands län Arboga 59.378 15.918 Husmossa 0.220 2.150 5.320 345.950 2.000 11.670 2.560 50.800 0.100 (b) 563.430 0.510
  Västmanlands län Arboga 59.434 15.754 Husmossa 0.240 1.240 4.880 292.940 1.470 10.810 2.240 36.510 0.100 (b) 457.820 0.250