• 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Västmanlands län Sala 60.013 16.524 Väggmossa 0.220 0.580 3.900 8.000 4.000 28.800 3.900 65.500
  Västmanlands län Sala 60.059 16.256 Väggmossa 0.260 0.610 33.500 10.200 10.500 42.000 6.600 74.000
  Västmanlands län Sala 60.147 16.617 Väggmossa 0.120 0.420 1.500 7.700 1.900 16.400 1.900 45.400
 • 2020

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W Kj-N
  Västmanlands län Norberg 60.022 16.001 Väggmossa 0.110 0.170 1.600 3.100 310.000 1.600 1.400 0.820 38.000 0.040 0.270 440.000 0.600 320.000 0.058 9700.000
  Västmanlands län Sala 59.839 16.713 Väggmossa 0.066 0.093 0.440 3.300 170.000 0.500 0.940 0.450 39.000 0.026 0.130 440.000 0.190 160.000 0.050 8600.000
  Västmanlands län Sala 59.931 16.358 Väggmossa 0.086 0.130 1.000 3.600 220.000 0.860 0.920 0.580 34.000 0.046 0.150 470.000 0.500 220.000 0.065 10000.000