0 / 1

Art

  • 2015

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.175 12.587 Väggmossa 0.110 0.180 0.680 3.900 180.000 0.670 2.300 0.730 39.000 0.036 0.300 540.000 0.150 270.000