0 / 1

Art

  • 2010

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.175 12.587 Väggmossa 0.050 (b) 0.101 0.222 3.679 70.481 0.457 1.394 0.466 27.671 0.026 0.092 438.127 0.082 72.386
    Värmlands län Säffle 59.181 12.765 Väggmossa 0.050 (b) 0.191 0.105 3.589 63.162 0.379 1.414 0.520 40.304 0.040 0.055 387.998 0.094 104.268
    Värmlands län Säffle 59.187 13.000 Väggmossa 0.050 (b) 0.159 0.257 2.988 106.273 0.737 2.246 0.883 27.170 0.035 0.083 431.109 0.118 161.415