0 / 1

Art

  • 2005

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.176 12.589 Väggmossa 0.078 0.185 0.411 2.790 92.700 0.499 1.440 0.760 22.600 0.010
    Värmlands län Säffle 59.225 12.760 Väggmossa 0.063 0.138 0.266 3.320 101.500 0.664 1.740 0.600 28.600 0.028