0 / 1

Art

  • 2000

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.220 12.766 Väggmossa 0.150 0.250 1.050 4.720 213.000 1.610 4.800 1.180 45.500 0.029