0 / 1

Art

  • 1995

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.057 13.121 Väggmossa 0.073 0.194 0.381 3.290 117.000 1.080 4.290 2.180 (b) 30.700 0.065 (b)
    Värmlands län Säffle 59.304 12.539 Väggmossa 0.255 0.640 4.987 133.704 0.906 7.419 1.521 42.056
    Värmlands län Säffle 59.359 12.569 Väggmossa 0.148 0.269 0.431 3.400 116.000 1.060 8.350 2.190 (b) 35.700 0.085