0 / 1

Art

  • 1990

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.091 12.804 Väggmossa 0.240 2.490 4.420 223.080 1.050 8.990 1.610 50.630
    Värmlands län Säffle 59.197 13.145 Väggmossa 0.310 1.400 5.970 250.960 1.360 9.630 2.020 42.550