0 / 1

Art

  • 1985

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.180 12.595 Husmossa 0.330 0.420 3.230 8.390 984.000 3.630 19.700 6.970 76.600
    Värmlands län Säffle 59.229 12.766 Husmossa 0.060 0.340 1.210 5.870 164.000 1.230 12.800 2.060 41.200