0 / 1

Art

 • 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Värmlands län Säffle 58.912 13.203 Husmossa 0.380 0.440 3.600 7.800 2.500 36.400 6.700 47.200
  Värmlands län Säffle 59.165 12.484 Husmossa 0.440 0.590 2.600 8.400 3.200 41.000 9.000 69.700
  Värmlands län Säffle 59.263 12.826 Husmossa 0.360 0.460 2.900 8.000 2.600 42.800 6.700 47.200
  Värmlands län Säffle 59.444 12.898 Husmossa 0.300 0.500 1.900 7.800 2.600 34.400 6.300 85.400