0 / 1

Art

  • 1975

    Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
    Värmlands län Säffle 59.214 12.655 Husmossa 0.210 0.920 2.300 6.600 4.000 48.200 4.500 70.200
    Värmlands län Säffle 59.399 12.902 Husmossa 0.110 0.640 1.300 6.200 3.300 33.300 63.700