• 2010

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Hallands län Falkenberg 56.892 12.695 Väggmossa 0.214 0.186 1.093 7.219 911.344 1.243 4.131 2.737 50.229 0.072 0.422 326.841 0.227 666.715
  Hallands län Falkenberg 56.930 12.590 Väggmossa 0.131 0.142 0.559 10.627 299.771 0.873 2.226 1.684 52.335 0.069 0.257 406.044 0.199 274.707
  Hallands län Falkenberg 56.939 12.791 Väggmossa 0.050 (b) 0.120 0.245 4.121 157.405 0.659 2.867 1.163 30.077 0.042 0.082 144.371 0.109 116.299
  Hallands län Falkenberg 57.008 12.749 Väggmossa 0.146 0.172 0.484 8.321 209.539 1.243 5.193 2.055 41.507 0.141 0.144 602.550 0.252 234.603
  Hallands län Falkenberg 57.060 12.697 Väggmossa 0.050 (b) 0.183 0.783 6.717 557.434 1.023 3.659 2.035 43.412 0.069 0.293 266.686 0.207 447.150
  Hallands län Halmstad 56.633 13.142 Väggmossa 0.050 (b) 0.175 0.326 4.522 183.472 0.837 3.188 1.444 31.782 0.061 0.133 212.547 0.185 132.340
  Hallands län Halmstad 56.722 13.166 Väggmossa 0.050 (b) 0.106 0.393 5.133 216.557 0.794 2.988 1.183 30.679 0.055 0.109 169.436 0.201 150.387
  Hallands län Hylte 56.907 13.368 Väggmossa 0.050 (b) 0.132 0.210 4.993 105.271 0.670 2.156 0.760 36.694 0.039 0.092 326.841 0.113 88.227
  Hallands län Hylte 57.005 13.028 Väggmossa 0.050 (b) 0.153 0.163 5.083 110.284 0.671 2.677 1.023 48.926 0.064 0.064 729.877 0.139 70.582
  Hallands län Hylte 57.067 13.404 Väggmossa 0.050 (b) 0.135 0.231 5.334 125.322 0.643 1.815 0.818 30.879 0.042 0.064 353.910 0.116 90.834
  Hallands län Kungsbacka 57.354 12.222 Väggmossa 0.050 (b) 0.217 0.372 4.852 210.542 0.731 3.419 1.243 49.026 0.044 0.139 614.581 0.119 177.456
  Hallands län Kungsbacka 57.509 12.243 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.335 6.116 220.567 0.784 3.298 1.825 45.718 0.069 0.120 79.605 0.145 159.410
  Hallands län Laholm 56.458 13.397 Väggmossa 0.050 (b) 0.171 0.295 4.762 171.441 0.568 2.146 0.896 44.414 0.067 0.089 856.202 0.093 145.374
  Hallands län Laholm 56.522 12.961 Husmossa 0.050 (b) 0.144 0.359 9.137 151.613 0.839 2.781 0.959 31.226 0.070 0.140 351.421 0.142 226.918
  Hallands län Laholm 56.591 13.307 Väggmossa 0.050 (b) 0.192 0.364 3.459 112.289 0.854 2.707 0.926 33.586 0.059 0.099 356.918 0.098 107.276
  Hallands län Varberg 57.128 12.374 Väggmossa 0.050 (b) 0.280 0.460 5.835 218.562 0.831 3.519 1.243 42.309 0.049 0.111 578.488 0.154 268.691
  Hallands län Varberg 57.272 12.680 Väggmossa 0.050 (b) 0.189 0.289 4.702 208.536 0.810 3.449 1.343 47.422 0.090 0.096 156.402 0.165 155.400