0 / 1

Art

 • 2005

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Hallands län Falkenberg 57.008 12.752 Väggmossa 0.165 0.198 0.384 6.470 186.100 2.143 5.660 2.760 43.400 0.027
  Hallands län Falkenberg 57.049 12.584 Väggmossa 0.124 0.196 0.519 6.150 191.800 1.918 3.730 1.550 29.700 0.013
  Hallands län Halmstad 56.807 12.886 Väggmossa 0.185 0.275 0.516 6.210 225.000 2.036 5.680 3.190 42.400 0.062
  Hallands län Halmstad 56.898 12.961 Väggmossa 0.152 0.390 0.476 7.500 215.000 1.441 6.250 2.080 68.700 0.022
  Hallands län Hylte 57.040 13.280 Väggmossa 0.163 0.203 0.822 5.900 347.700 1.759 4.660 2.110 36.400 0.024
  Hallands län Hylte 57.068 13.407 Väggmossa 0.146 0.184 0.358 4.180 160.400 0.590 2.750 1.540 43.300 0.012
  Hallands län Kungsbacka 57.354 12.224 Väggmossa 0.159 0.259 0.404 6.410 264.100 1.221 2.660 1.670 47.000 0.060
  Hallands län Kungsbacka 57.509 12.246 Väggmossa 0.121 0.254 0.633 5.180 193.200 1.521 3.780 2.370 35.300 0.015
  Hallands län Laholm 56.458 13.400 Väggmossa 0.158 0.320 1.572 5.110 185.100 1.267 3.890 1.560 43.200 0.021
  Hallands län Laholm 56.591 13.310 Väggmossa 0.180 0.314 0.453 6.700 247.100 1.150 5.090 2.040 52.500 0.049
  Hallands län Varberg 57.153 12.363 Väggmossa 0.160 0.109 0.496 4.780 342.100 1.542 3.360 2.090 20.600 0.047
  Hallands län Varberg 57.296 12.681 Väggmossa 0.135 0.365 0.471 6.240 191.800 1.335 3.960 1.810 39.400 0.015
  Hallands län Varberg 57.314 12.394 Väggmossa 0.138 0.173 0.918 6.470 209.600 1.406 3.970 1.840 36.500 0.015